Kaivuri ja rakentajia rannassa sijoittamassa vesikaapelia rantaveteen.

Verkon kehittämissuunnitelmaa päivitetään – on uudenlaisen vuoropuhelun aika

Sähkömarkkinalainsäädännön päivitys toi verkkoyhtiöille joukon uusia velvoitteita. Esimerkiksi verkon suunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa koskevia kehittämissuunnitelmia on tehty ennenkin, mutta nyt ne päivitetään laajemmalla tasolla.

Alueen väestön kehitysennusteet ja sähkönkäytössä tapahtuvat muutokset arvioidaan tarkasti ja verkkoinvestoinnit suhteutetaan ennusteen ja lopputuloksen mukaan. Verkonrakennuksessa kulloinkin käytettävä tekniikka ja valitut kehittämisratkaisut perustellaan sekä teknisesti että taloudellisesti. Kustannuksia arvioidaan kokonaisuuden kannalta koko elinkaaren ajalta.

Uutta on myös asiakkaiden entistä parempi mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmiin. Tämä asiakkaiden kuuleminen on nyt uusi mahdollisuus tutustua ja vaikuttaa toteutettaviin verkkoratkaisuihin. Haluamme tarjota asiakkaillemme helpon ja sujuvan tavan päästä tutustumaan sähköverkon kehittämissuunnitelmaan. Meillä se toteutuu nettisivuille linkitetyn kuulemisalustan kautta.

Tutustu toukokuussa 2022 kehittämissuunnitelmaan ja anna palautetta

Sivustolla voit kevään aikana tutustua kehittämissuunnitelman sisältöön ja antaa siitä meille palautetta ja mielipiteitä erilaisten vastausmahdollisuuksien kautta. Me keräämme palautteet, analysoimme ne ja teemme tarvittavat muutokset suunnitelmaan.

Näemme asiakkaiden kuulemisen suotuisana kehitysaskeleena, mikä antaa asiakkaille mahdollisuuden tutustua paremmin verkostostrategiaan ja myös vaikuttaa siihen. Se avaa uudenlaisia mahdollisuuksia aitoon vuorovaikutukseen ja tuo läpinäkyvyyttä toimintaan.

Toimintaympäristömme muuttuu voimakkaasti koko ajan. Ympäristöystävällinen sähköntuotanto ja muutokset sähkönkäyttötavoissa tuovat haasteita sähköverkon joustavuudelle ja toimitusvarmuudelle. Haastavat luonnonolosuhteet, väestökehitys ja kustannustehokkuuden entistä tiukemmat vaatimukset pakottavat tekemään uudenlaisia ratkaisuja. Sähköverkkoliiketoiminnan tavoitteena on toimia digitaalisen, hiilineutraalin yhteiskunnan mahdollistajana ja kustannustehokkaana teknisenä alustana.

Nyt sinä, asiakkaamme olet mukana niiden tekemisessä. Yhdessä me teemme työtä alueemme elinvoimaisuuden puolesta. Käy tutustumassa suunnitelmiin ja kerro mielipiteesi. Palvelu tulee nettisivuillemme toukokuun 2022 aikana ja palautetta keräämme kuukauden ajan.

Lue lisää kuulemisesta

Mika Matikainen
Järvi-Suomen Energian verkkojohtaja