Sähkölaskun maksamiseen saa tukea

Poikkeuksellinen talvi ja energiakriisi näkyvät monella nyt sähkölaskussa. Laskujen maksamiseen on kuitenkin saatavissa apua, jota kannattaa hyödyntää.

Arvonlisäveron lasku näkyy automaattisesti sähkölaskussa 

Sähkön arvonlisävero laskee väliaikaisesti 24 prosentista 10 prosenttiin. Alennus koskee sähkön myyntiä eli energiamaksua ja kuukausikohtaista perusmaksua. Sen saa myös sähkön tuotantotapaan liittyvästä lisämaksusta. Sähkön verkkopalvelumaksua veron alentaminen ei koske. 

Arvonlisävero alenee 1.12.2022 ja 30.4.2023 välisenä aikana. Alennus siirretään suoraan sähkölaskuihin, ja muutos näkyi ensimmäisen kerran joulukuun laskussa. Muutos hoidetaan automaattisesti; se ei vaadi asiakkaalta mitään toimenpiteitä. 

Sähkötuet auttavat sähkölaskujen maksamisessa 

Kotitaloudet voivat hakea määräaikaista tukea sähkölaskujen maksamiseen, mikäli vakituisen asunnon sähkölaskut ovat kohonneiden sähkönhintojen seurauksena erittäin korkeita alkuvuodesta 2023. Nämä väliaikaiset tuet eivät koske verkkopalvelumaksuja. 

Sähkövähennystä verottajalta 

Verottajalta voi hakea sähkövähennystä, jos vakituisen asunnon sähkölaskuissa sähköenergian osuus ylittää 2 000 euroa 1.1.–30.4.2023. Ylimenevä osuus oikeuttaa kotitalousvähennykseen, ja siihen lasketaan sähköenergiasta maksettu verollinen summa sekä siihen liittyvä perusmaksu. Vähennyksen osuus on 60 prosenttia sähköenergian kustannuksista, jotka ylittävät tuon 2 000 euroa. Vähennys on kuitenkin enimmillään 2 400 euroa. Sähkövähennyksellä ja muilla kotitalousvähennyksillä on yhteinen 100 euron omavastuu. 

Kotitalousvähennys on verosta tehtävä vähennys, jolloin vähennyksen määrä vastaa vähennyksestä saatavaa taloudellista hyötyä. Esimerkiksi 1 000 euron vähennys pienentäisi henkilölle maksettavaksi määrättäviä veroja 1 000 eurolla. 

Vähennystä haetaan itse Verohallinnosta. Siitä voi saada hyödyn jo verovuoden aikana hakemalla vähennyksen huomioitavaksi vuoden 2023 verokortilla. 

Lisää tietoa saat osoitteesta vero.fi/sahkovahennys 

Sähkötukea Kelalta 

Mikäli sähkövähennystä ei pysty hyödyntämään täysimääräisesti, kannattaa selvittää mahdollisuudet Kelan sähkötukeen. Sähkötuki on Kelalta haettava verovapaa kustannusten korvaus sähkölaskuun sähköenergian osalta. 

Sitä maksetaan 1.1.2023–30.4.2023 käytetyn sähkön perusteella. Sähkötuen omavastuuosa on 400 euroa kuukaudessa ja tuen määrä 60 prosenttia omavastuun ylittävästä osasta. Sähkölaskusta huomioidaan enintään 1 500 euroa kuukaudessa. Näin ollen enimmäistuki kuukaudessa olisi 660 euroa. Tukea maksetaan neljältä kuukaudelta eli tuen enimmäismäärä koko lain voimassaoloajalta olisi 2 640 euroa. 

Tukea haetaan Kelasta. Sähkötuki on kustannusten korvausta, jota ei katsota tuloksi muuta sosiaaliturvaa koskevaa lainsäädäntöä sovellettaessa. Tuki on saajalleen verovapaa. 

Lisätietoa saat Kelan sivuilta: kela.fi