Sähköaseman saneeraus parantaa sähkönjakelun varmuutta ja ympäristöturvallisuutta Rantasalmella

Järvi-Suomen Energia toteuttaa vuoden 2022 aikana Rantasalmen sähköaseman saneerauksen. Saneerauksen yhteydessä koko Rantasalmen seudun sähkön toimitusvarmuus kasvaa ja ympäristöturvallisuus paranee öljynerotuskaivojen ansiosta. Urakoinnista vastaa rantasalmelainen EleGrid Oy.

Rantasalmella on parhaillaan käynnissä alueen sähköntoimitukselle kriittisen sähköaseman saneeraus. Sähköaseman kautta jaetaan valtakunnallisessa kantaverkossa siirtyvä sähkö valtaosalle Rantasalmen seudun asukkaista. Saneerauksen yhteydessä sähköaseman päämuuntaja vaihtuu: uuden muuntajan ansiosta sähköhäviöt vähentyvät.

Samalla aseman suojaukset ja järjestelmät päivitetään vastaamaan nykypäivän vaatimuksia, parantaen muun muassa kaukokäyttöjärjestelmän käyttövarmuutta ja toimintakykyä. Saneerausurakan on määrä valmistua syksyn 2022 aikana.

Ei tippaakaan öljyä luontoon

Saneerauksen yhteydessä sähköasemalle rakennetaan öljynerotuskaivo, joka parantaa aseman ympäristöturvallisuutta. Nykyisin Järvi-Suomen Energian sähköasemien uudistusten yhteydessä muuntaja-altaat varustetaan öljynerotuskaivoilla, jolloin muuntajista vikatilanteessa valunut öljy ei altaan tyhjennyksen yhteydessä vahingossakaan joudu luontoon vaan saadaan tarkasti talteen. Öljynerotuskaivot on rakennettu jo 19 sähköasemalle, ja ne rakennetaan nykyisin osaksi kaikkia uusia ja saneerattuja asemia.

”Öljyvalumat ovat aina riski ympäristölle ja niihin suhtaudutaan vakavasti. Sähköverkossa tapahtuva ympäristövahinko tarkoittaa pääasiassa muuntajista luontoon valuvaa öljyä. Korvaavaa öljytöntä muuntajaratkaisua ei ole vielä saatavilla, mutta varautumisella ja suojauksilla riskiä voidaan pienentää. Sähköasemien öljynerotuskaivot ovat tehokas keino sähkönjakelun ympäristövahinkojen riskin pienentämiseksi”, Järvi-Suomen Energian projektipäällikkö Jani Siltala kertoo.

Sähköaseman saneerauksesta vastaa rantasalmelainen sähkönjakelujärjestelmiin erikoistunut EleGrid Oy.