Sähköaseman saneerauksella vahvistettiin sähkönjakelun varmuutta ja ympäristöturvallisuutta Laukaassa

Lievestuoreella sijaitsevan Järvi-Suomen Energian sähköaseman saneeraus valmistui vuoden 2021 loppupuolella. Saneerauksen myötä koko Laukaan seudun sähkön toimitusvarmuus vahvistui ja ympäristöturvallisuus parantui öljynerotuskaivojen ansiosta. Urakoinnista vastasi rantasalmelainen EleGrid Oy.

Lievestuoreella valmistui viime vuoden vaihteessa alueen sähköntoimitukselle kriittisen sähköaseman saneeraus. Sähköaseman kautta jaetaan valtakunnallisessa kantaverkossa siirtyvä sähkö valtaosalle Laukaan seudun asukkaista. Saneerauksen yhteydessä vaihdettiin sähköaseman päämuuntaja: uuden muuntajan hukkaan menevä sähkö pienenee minimiin sähköhäviöiden vähentymisen ansiosta.

Samalla aseman suojaukset ja järjestelmät päivitettiin vastaamaan nykypäivän vaatimuksia. Parannukset lisäävät muun muassa kaukokäyttöjärjestelmän käyttövarmuutta ja toimintakykyä. Urakan kustannus oli kokonaisuudessaan noin 1,5 miljoonaa euroa.

Ei öljyä luontoon

Saneerauksen yhteydessä sähköasemalle asennettiin öljynerotuskaivo, joka parantaa sen ympäristöturvallisuutta. Nykyisin Järvi-Suomen Energian sähköasemien uudistusten yhteydessä muuntaja-altaat varustetaan öljynerotuskaivoilla, jolloin muuntajista vikatilanteessa valunut öljy ei altaan tyhjennyksen yhteydessä vahingossakaan joudu luontoon vaan saadaan tarkasti talteen. Öljynerotuskaivot on rakennettu jo 19 sähköasemalle, ja ne rakennetaan nykyisin osaksi kaikkia uusia ja saneerattuja asemia.

”Öljyvalumat ovat aina riski ympäristölle ja niihin suhtaudutaan vakavasti. Sähköverkossa tapahtuva ympäristövahinko tarkoittaa pääasiassa muuntajista luontoon valuvaa öljyä. Korvaavaa öljytöntä muuntajaratkaisua ei ole vielä saatavilla, mutta varautumisella ja suojauksilla riskiä voidaan pienentää. Sähköasemien öljynerotuskaivot ovat tehokas keino sähkönjakelun ympäristövahinkojen riskin pienentämiseksi”, Järvi-Suomen Energian projektipäällikkö Jani Siltala kertoo.

Sähköaseman saneerauksesta vastasi rantasalmelainen sähkönjakelujärjestelmiin erikoistunut EleGrid Oy.