Riesaa räippäpuista – miksi sähköt räpsyvät talvella?

Kesäaikaan sähkökatkon syy on yleensä aika selvä: myrsky on kaatanut puun langoille tai salama iskenyt sähkölinjaan. Mutta mistä oikein johtuu talvisaikaan kiusaava sähköjen räpsyminen ja valojen välkkyminen?

Sähköjen räpsyminen johtuu ennen kaikkea keskijänniteverkon avolinjoja hipovista puista. Puita taivuttaa niiden oksiin kertyvä lumi, eli niin kutsutut lumikuormat. Lumikuormat ovat siitä hankalia, että ne muodostuvat pikkuhiljaa, ja alkavat yllättäen aiheuttaa harmia.

Kaikenlaista harmia lumesta

Verkostoautomatiikka katkaisee automaattisesti sähkön linjoista, joissa se havaitsee häiriön virrankulussa. Saman järjestelmän kautta verkonvalvomo saa tiedon, missä verkonosassa vika piilee. Tarkka häiriöpaikan etsintä täytyy silti tehdä yhä helikopterilla tai maasta käsin.

Usein lumen painosta kaartuneet rungot eli ”räippäpuut” eivät aiheuta pysyvää sähkökatkoa, vaan ärsyttävästi räpsyttävät sähköjä. Tämä johtuu siitä, että puu on kallellaan aivan linjan päällä, mutta koskettaa johtimeen vain hetkellisesti tuulen sitä heilutellessa. Sähkön katkeamisen käynnistää sähköasemien rai maastokatkaisijoiden automatiikka, joka havaitsee sähkön virtaavan pois linjalta puunrungon kautta. Automatiikka katkaisee sähkönkulun salamannopeasti estääkseen tulipalot ja muut vahingot, joita puu linjalla voisi aiheuttaa.

Hetken kuluttua järjestelmä kokeilee, onko vika poistunut kytkemällä virran jälleen päälle. Jos oksat eivät enää koske linjaan, virta kulkee jälleen. Jos tuuli keikauttaa puuta uudelleen, katko toistuu jälleen.

Kuinka häiriöt korjataan?

Kaikista keskijänniteverkon piirissä tapahtuvista sähkökatkoista on verkonvalvomossa tarkka tilannekuva vuorokauden joka hetki.  Verkostoautomatiikka kykenee ilmaisemaan minkä sähkölinjan varrella häiriöpuu on, mutta tarkan paikan etsiminen on yhä ihmistyötä.

Paikantamisen hoitavat asentajat tai laajempien lumikuormien aikana helikopteri. Asentajat käyvät läpi vikapaikkoja jalkaisin tai talvisaikaan mönkijällä ja moottorikelkalla. Linjojen tarkistuksessa poistetaan parhaillaan vikoja tuovat puut kuin myös sellaiset rungot, jotka voivat aiheuttaa myöhemmin häiriöitä.

Myös droneja on menestyksekkäästi hyödynnetty jo muutaman vuoden ajan vikojen paikantamiseen metsissä kulkevilta linjoilta. Ilmasta käsin voidaan tarkastaa kaukana tiestä kulkeva linja samassa ajassa, mikä menee moottorikelkan purkamiseen peräkärrystä.

Sää vaikuttaa lumikuormien syntymiseen ja päättymiseen – vierimetsän hoidolla häiriöt vähenevät

Lumen painamia oksia sähkölinjalla Kerimäellä 25. tammikuuta 2007

Pahiten lumikuormia aiheuttaa kosteana satava lumi, joka jäätyessään tarraa kiinni puihin lujasti. Myös runsas pakkaslumi voi aiheuttaa lumikuormia. Höttöinen puuterilumi kuitenkin irtoaa usein helposti tuulen avulla puista, ja aiheuttaa harvemmin vakavaa määrää katkoja. Toisaalta pakkaslumikuormakin voi suojasään yllättäessä kerätä kosteuden myötä painoa ja kallistaa puita. Lumikuormiin tuo helpotuksen muutaman päivän lämmin jakso, jonka aikana lumi ehtii sulaa ja irrota puista.

Lumikuormien aiheuttamia häiriöitä voidaan parhaiten estää ennakoivalla vierimetsien hoidolla. Vierimetsien hoidolla tarkoitetaan johtokatujen varsilla kasvavien metsien raivaamista sellaisista puista, jotka voivat lumikuormien tai myrskyjen aikaan aiheuttaa vikoja. Vierimetsien hoidosta vastaavat paikalliset metsurikumppaniyritykset. Ennakoivaa kunnossapitoa, johon vierimetsän hoito kuuluu, tehdään vuosittain noin 4,5 miljoonan euron edestä sähköverkossamme.