Reunametsät kuntoon ilman vaivaa 

Savonlinnalaisen Juha Koposen metsätilaa halkoo 110 kV:n voimalinja. Viime kesänä linjalta raivattiin ylimääräiset puut ja oksat. Miten kaikki meni maanomistajan mielestä?

Voimalinja kulkee noin 400 metrin matkalta Juha Koposen 40 hehtaarin suuruisen metsätilan poikki Kulennoisessa. Erillisessä metsätilassa ei ole asuinrakennuksia. Yhteiselo voimalinjan kanssa on sujunut vaivattomasti.  

– Voimalinjan ympärillä on vähän kaikenikäistä kuusivaltaista sekametsää.  Johtoaukeaa ei ole hyödynnetty millään joulukuusiviljelmällä, vaikka sekin olisi ollut mahdollista, miettii Koponen. 

Voimalinja rakennettiin noin 10 vuotta sitten. Aikoinaan linjan rakentamisen yhteydessä luvattiin häiriöttömämpää sähköä.  

– Sähkön laatu on tärkeä asia. Meillä oli ennen linjan rakentamista sähkökatkoja jonkin verran, jopa tunnin tai kahden tunnin mittaisia katkoja päivässä. Meillä on yritys, joka tekee terähuoltoa metsäteollisuudelle. Omassa toiminnassa sähkökatkot olivat hankalia, sillä koneet eivät siedä katkoja. Meillä olikin iso generaattori käytössä varavoimana. Linjan valmistuttua sähkökatkot vähenivät olennaisesti. Se on tärkeä asia paitsi meille, myös alueen teollisuudelle, yritystoiminnalle ja muille asukkaille, sanoo Koponen.  

Linjanraivaus parantaa sähkön toimitusvarmuutta  

Voimalinja vaatii myös huoltoa. Sähkökatkoja pidetään kurissa säännöllisellä linjojen raivauksella. Siinä johtoa uhkaavat puut ja pensaat pidetään poissa johtoaukealta ja sitä ympäröivältä reunavyöhykkeeltä. Periaatteena on, että johdon omistaja hoitaa raivauksen ja metsänomistajalle kuuluu puusto ja siitä saatavat myyntitulot. Järvi-Suomen Energian alueella verkkoyhtiön kumppanina oleva metsäurakoitsija hoitaa käytännön työt.  Koposen mailla voimalinja raivattiin viime kesänä.  

– Aika helposti tuo meni. Tieto töiden aloittamisesta tuli hyvissä ajoin. Siinä sai valita, hoitaako itse raivatut puut metsästä pois vai hoitaako urakoitsija. Meillä urakoitsija hoiti asian kokonaisuudessaan ja raivattu puuaines myytiin yhteismyyntinä eteenpäin. Kaikki
hoitui todella vaivattomasti. Tietoa tuli tarpeeksi ja työt tehtiin silloin kun pitikin, muistelee Koponen. 

Metsä on tärkeä voiman lähde

Koponen nauttii luonnosta ja metsässä retkeilystä. 

– Metsässä on mukava olla koiran kanssa. Vaikka terveyssyistä itse en pääse paljoa raivaustöihin, minulle on tärkeää, että metsä hoidetaan ja työt tehdään kuntoon. Metsä voi hyvin ja tuottaa paremmin, kun hakkuut, istutukset ja raivaukset tehdään kunnolla ja ajallaan. Myös sähkölinjan raivaukset on hyvä tehdä ajallaan, sillä se tarkoittaa meille aina parempaa sähköä.

Linjanraivauksella vähennetään sähkökatkoja Järvi-Suomen Energian alueella