Puhdas siirtymä vaatii älykkään ja toimivan sähköverkon 

Suomessa ollaan sähköntuotannossa omavaraisia lähitulevaisuudessa. Energiaomavaraisuutta rakennetaan pitkälti päästötöntä energiantuotantoa kasvattamalla ja siihen tarvitaan älykäs ja toimiva sähköverkko. Miten päästötön tuotanto kasvaa Järvi-Suomen Energian alueella ja mitä se tarkoittaa verkkoyhtiön kannalta?

Järvi-Suomen Energian alueelle on noussut ripeään tahtiin uusia aurinkovoimaloita niin omakotitalojen katoille kuin suurempina kenttinä kuntien käyttöön.

– Sähköverkkoon liitetyn aurinkosähkön teho on liki tuplaantunut vuodessa. Uutta tuotantoa tulee nyt vauhdilla. Jos ajatellaan, että Järvi-Suomen alueella huipputeho verkossa on ollut noin 300 MW, on nyt pelkästään vireillä olevissa aurinkosähköprojekteissa tehoa tuplasti sen verran. Jos niistä vaikkapa 10 prosenttia toteutuisi, on tehon lisäys merkittävä, kertoo verkkopäällikkö Jani Siltala.

Lisääntyvä tuotanto tarkoittaa verkonrakentajalle nykyisen sähköverkon vahvistamista, uusia sähköasemia ja voimalinjoja sekä lisääntyvää älykkyyttä verkkoratkaisuihin. Huomio kiinnittyy myös itäsuomalaiseen sähkön runkoverkkoon; miten se kestää kasvavan kuorman ja miten siihen panostetaan ja miten investoidaan. Tämä asia on valtiovallan ja valtakunnallisen runkoverkon haltijan Fingridin käsissä. Verkkoinvestoinnit Järvi-Suomen Energialla jatkuvat entiseen tahtiin. 

– Investoimme sähköverkkoon jatkossakin noin 40–50 miljoonan euron vuosivauhdilla. Puhdas siirtymä kasvattaa investointitarvetta, vaikkakin verkon kehitystyötä ja uudistamista tehdään edelleen pääasiassa toimitusvarmuuden parantamisen takia, sanoo Siltala. 

Suomen kaunein ja maastoltaan hankalin verkkoalue

Verkon rakentamisessa kustannuksia aiheuttaa alueen haastava maasto, pitkät etäisyydet ja hajallaan olevat asiakkaat. Uuden 110 kV voimajohdon rakentaminen vaatii riittävän leveän suoja-alueen, joten luonto ja ympäristönäkökulmat ovat paljon esillä jakamassa mielipiteitä ja pitkittämässä asioiden käsittelyä. Rakentamisessa ympäristöasiat otetaan aina huomioon.

– Lähes puolet asiakkaistamme on mökkiläisiä. Asiakkaiden pitää saada laadukasta sähköä haasteellisesta sijainnista huolimatta. Olosuhteista johtuen verkon rakentaminen meillä maksaa moninkertaisesti esimerkiksi Länsi-Suomeen verrattuna, miettii Siltala. 

– Verkkoalueemme on luonnonkaunista aluetta, jossa ihmisillä on mahdollisuus virkistäytyä, matkustella ja ladata omia akkujaan. Toimiva sähköverkko on edellytys sille. Sähköverkkoyhtiönä meillä on velvoite rakentaa toimintavarmempaa sähköverkkoa asiakkaillemme minne tahansa alueellamme. Me mahdollistamme asumisen ja myös digitaalisten palvelujen käyttämisen haja-asutusalueilla, sillä luomme yhteisrakentamisella kaikille tietoliikenneyhteyksiä tarjoaville toimijoille mahdollisuuden asentaa esimerkiksi valokuituverkkoa sähköverkon kaapeloinnin yhteydessä.

Sähköverkko vahvistuu Hirvensalmella

Sähkön toimitusvarmuutta parannetaan Hirvensalmella rakentamalla Kissakoskelle uusi sähköasema ja suurjännitejohto, jolla se yhdistyy Mäntyharjun Kiepin sähköasemaan. Hankkeet valmistuvat tämän vuoden loppuun mennessä ja niiden kustannus on noin 4,5 miljoonaa euroa. 

Uusi suurjännitejohto parantaa kunnan sähkön laatua ja ennen kaikkea toimitusvarmuutta. Aikaisemmin Hirvensalmen kirkonkylän ja lähiseudun sähkönsaanti on ollut Otavan suunnasta saapuvan sähkölinjan varassa. Nyt sähköä saadaan kahdesta eri suunnasta ja suurjännitejohto on paremmin suojassa säältä. 

Lue lisää tästä!