Podcast jakso 4: Kunnat ilmastotavoitteiden edessä

Millaisia haasteita ja mahdollisuuksia Suomen ilmastotavoitteet asettavat kunnille? Millaisia ratkaisuja ilmastotavoitteiden saavuttaminen vaatii ja kuinka energiayhtiöiden osaaminen valjastetaan kuntien avuksi tässä työssä. Keskustelemassa Juvan kunnanjohtaja Mervi Simoska ja Suur-Savon Sähkö Oy:n toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen.

Ilmastotavoitteet, Fit for 55, päästökauppa, hiilineutraalius. Näissä termeissä on paljon pureskeltavaa kelle tahansa. Kuntia eivät vielä toistaiseksi suoranaisesti sido ilmastotavoitteet, mutta tilanne on muuttumassa kovaa vauhtia. Viime aikojen poliittisesta ilmapiiristä voidaan aistia, ettei mene kauaakaan, kun kunnilta edellytetään konkreettisia tuloksia asian hyväksi. Kunnat ovat olleet onneksi motivoituneita ilmastoasioiden suhteen, ja toimenpiteitä on tehty oma-aloitteisesti jo pitkän aikaa. Kuntien ilmastotyötä haittaavat kuitenkin jatkuvassa muutoksessa oleva kansallinen lainsäädäntö ja EU-direktiivit. Lisäksi kunnilla on kaikilla omanlaisensa elinkeinorakenteet ja ne sijaitsevat erilaisissa ympäristöissä, joten samat ratkaisut eivät sovi kaikille. Tästä johtuen kuntien voi olla vaikea tietää, miten tehdä kauaskantoisesti fiksuja ratkaisuja tässä muuttuvassa labyrintissa.  

Linjoja Pitkin -podcastin neljännen jakson vieras Juvan kunnanjohtaja Mervi Simoska vahvistaa asian. ”Kunnat ovat jo vuosikausia harjoittaneet ilmastotoimia, ja monet kunnat ovat sitoutuneet kunnianhimoisiin päästötavoitteisiin Hinku-verkostossa. Juva on alkutuotantovaltainen pitäjä, vahvoine maa- ja metsätalouksineen. Kyseiset alat on nostettu viime aikoina tikun nokkaan ilmastokeskustelussa: näilläkin aloilla on tehty paljon ilmastotoimia, jotta tavoitteet voidaan saavuttaa. Juva on ilmasto-ohjelmassaan sitoutunut tiukempaan hallitusohjelman tavoitteeseen, jonka päämääränä on hiilineutraali Suomi 2035.” 

Kunnat ovat siis hyvin erilaisissa tilanteissa: Monien kuntien vahvimpien elinkeinojen, maa- ja metsätalouden päästöt ovat julkisen ilmastokeskustelun hampaissa, tietyille alueille ei voi´maanpuolustussyistä rakentaa tuulivoimaa ja toisaalla heikko kuntatalous vaikeuttaa ilmastotoimia.  

Muuttuvat tavoitteet ja säädökset tuovat nekin omat haasteensa. Suur-Savon Sähkön toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen luonnehtii asiaa seuraavasti: ”Niin energiayhtiöt kuin kunnat ovat siinä haastavassa tilanteessa, että meidän täytyy ikään kuin tähdätä liikkuvaan maaliin ilmastotoimissa. Suunnilleen tiedetään missä tavoitteet ovat ja mihin pitää kiinnittää huomiota, mutta lainsäädöllinen kehikko elää koko ajan. Ei voida siis tehdä paperia, josta voitaisiin lukea varmat speksit seuraaviksi 15 vuodeksi. Myös Euroopan unionin Fit for 55-ilmastopaketti on yhä luonnos, josta ei voida vielä piirtää suunnistuskarttaa seuraaviksi vuosiksi. Tässä vaiheessa meidän kannattaa ymmärtää paketin yläkäsitteet, eli 55 % päästövähennystavoite vuoteen 2030 mennessä.” 

Valtaosa Suomen energiayhtiöistä on kuntien omistuksessa, joten on syytä pohtia, löytyisikö ratkaisu näiden osapuolten välisestä tiiviimmästä yhteistyöstä. Monilla kunnilla on energian kautta merkittävä mahdollisuus vaikuttaa alueensa päästöihin, esimerkiksi kaukolämmössä ja sähköntuotannossa. Mutta ennen kaikkea myös keskustelemalla ja tiedonvaihdolla voidaan kehittää parempia ilmastotoimia. Energiayhtiöillä on omasta takaa tarve ymmärtää ilmastotavoitteita ja niihin liittyviä säädöksiä. Tästä tietämyksestä voisi varmasti olla suurta hyötyä kunnille, joiden resurssit paneutua aiheeseen ovat usein rajalliset. Avatkaamme keskustelukanavia niin energiayhtiöiden, kuntien ja muiden alueen toimijoiden välille, niin löydämme varmasti sopivat ratkaisut yhdessä kaikkien tarpeisiin.  

Podcastia toteuttavat yhteistyössä Järvi-Suomen Energia, Kymenlaakson Sähköverkko, Pohjois-Karjalan Sähkönsiirto ja Savon Voima Verkko.

Kuuntele myös muut podcastin julkaistut jaksot

Julkaistut podcastin jaksot