Parannamme sähköverkkoa asiakkaiden etua ajatellen

Rakennamme toimitusvarmaa sähköverkkoa kaikkia järvisuomalaisia varten. Työmme vahvistaa Järvi-Suomen elinvoimaa, sillä varmempi sähköverkko osaltaan mahdollistaa kehityksen kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa ja digitalisaation hyödyntämistä. Näin yhä useampi voi asua hyvät elinolosuhteet ja nykyaikaisen infrastruktuurin tarjoavassa ympäristössä.

Toimitusvarma sähköverkko on hyvän elämisen perusta sekä kaupungissa että maaseudulla. Kun toteutamme toimitusvarmuutta parantavat lakisääteiset investoinnit teknisesti ja taloudellisesti järkevällä tavalla, ne tuovat paikallisen työn lisäksi paljon hyvää koko Järvi-Suomeen.

Toimivia ratkaisuja lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä

Tehtävämme on huolehtia sähköenergian tehokkaasta ja tarpeen mukaan kasvavasta jakelusta nyt ja tulevaisuudessa. Siteeraan mielelläni LUT-yliopiston eläköitynyttä professori Jarmo Partasta: “Sähköverkkoliiketoiminnan tavoitteena on toimia digitaalisen hiilineutraalin yhteiskunnan mahdollistajana ja kustannustehokkaana teknisenä alustana”.

Moni ei ehkä tule ajatelleeksi, että verkostoinvestoinnit torjuvat osaltaan myös ilmastonmuutosta. Tulevaisuuden tarpeisiin sopivat tekniset ratkaisut mahdollistavat kestävästi tuotetun hiilineutraalin sähkön taloudellisen jakelun.

Aina kun mahdollista, toteutamme sähköverkon toimitusvarmuuden parantamisen yhteisrakentamisena paikallisten tietoliikenneoperaattoreiden kanssa. Varmempi sähköverkko yhdessä valokuituyhteyksien kanssa tuo digitalisaation mahdollisuudet kaikkien ulottuville. Esimerkiksi monipaikkainen asuminen ja yritystoiminta voivat lisääntyä hyvää elämänlaatua tarjoavassa maaseutuympäristössä.

Pala palalta kohti yhä toimitusvarmempaa sähköverkkoa

Toimitusvarman sähköverkon rakentaminen Järvi-Suomen vaihteleviin maisemiin on poikkeuksellisen haastavaa. Monimuotoiset metsämme ja lukuisat järvet saarineen tarkoittavat, että haja-asutusalueilla sähköä tarvitaan usein pitkien ja vaikeakulkuisten reittien päässä.

Taajamissa työmme toimitusvarmemman verkon rakentamisessa on pääasiassa jo tehty. Nyt keskitymme vyöhyke kerrallaan häiriöille altteimman keskijänniteverkon varmistamiseen haja-asutusalueilla. Käytännössä kyse on maakaapeloinnista ja ilmajohtojen siirrosta teiden varsille sekä verkostoautomaation lisäämisestä. Näin sähkön toimitusvarmuus paranee mahdollisimman taloudellisesti ja järkevästi, palanen kerrallaan.

Tärkeä ohjenuora verkostoinvestointien suunnittelussa on niiden vaikuttavuus: missä energiaa ja tehoa tarvitaan sekä minne asiakkaat ovat sijoittautuneet. Otamme suunnittelussa huomioon myös tasapuolisuuden, jotta hyödyt jakautuvat mahdollisimman reilulla tavalla alueemme kuntiin ja asiakkaillemme. Parannusten suunnitteluun vaikuttavat myös ympäröivien alueiden toisiinsa vaikuttavat tarpeet sekä yhteiskunnan toimivuuden kannalta kriittisten kohteiden sähkönjakelun varmistaminen.

Lisäksi on otettava huomioon hankkeiden teknis-taloudellinen järkevyys, sillä investointien täytyy olla perusteltuja myös näistä näkökohdista. Palapelissä on siis monta ulottuvuutta, jotka vaikuttavat toisiinsa.

Olemme osa paikallista yhteiskuntaa ja teemme yhdessä eri toimijoiden kanssa työtä alueemme elinvoimaisuuden puolesta.

Mika Matikainen
Järvi-Suomen Energian verkkojohtaja


Mika Matikainen LinkedInissä