Odotettavissa enemmän tuottoa aurinkosähköstä

Järvi-Suomen Energia siirtyy aurinkosähkön pientuotannon mittauksessa uuteen netotusmenetelmään noin 1,5 vuotta asetuksessa määriteltyä toteutusaikaa aikaisemmin. Myös energiayhteisöille asetuksen muutos mahdollistaa entistä paremman tuoton aurinkosähköstä.

Olemme aktiivisesti uudistamassa aurinkosähkön tuotannon mittausmenetelmää asiakasystävällisemmäksi. Aurinkosähkön tuotannon ja asiakkaan sähkönkäytön mittauksessa siirrytään ns. netotusmenetelmään. Siinä järjestelmiin tuleva mittaustieto huomioidaan jatkossa tunnin jaksoissa niin, että tuotannosta ja kulutuksesta muodostetaan yksi todennettuun laskentaan perustuva tieto, jota käytetään laskutuksen perustana. Se tuo pientuottajalle huomattavasti suuremman hyödyn verkkoon tuotetusta aurinkosähköstä. Muutos toteutetaan sähköverkon järjestelmissä, joten asiakkaiden mittareihin ei tarvitse tehdä muutoksia.

Mittausperusteen muutos vaatii lakimuutoksen

Tarvittavat toimet ovat vireillä viranomaisilla. Nyt luonnosvaiheessa olevan asetuksen mukaan muutos tullaan ottamaan käyttöön 1.6.2022 alkaen. Meillä muutokseen on jo varauduttu teknisesti ja järjestelmäpäivityksissä on varauduttu tekemään netotuksen vaatimat muutokset. Mittaustapa otetaan Järvi-Suomen Energian alueella käyttöön heti, kun se on mahdollista, suunnitelmien mukaan vuoden 2021 alussa. Näin omien vapaaehtoisten kehitystoimien ansiosta asiakkaamme saavat tuottavamman mittaustavan käyttöönsä noin puolitoista vuotta asetuksen määrittelemää toteutusaikaa aikaisemmin. Asiakkailta muutos ei edellytä toimenpiteitä, vaan me teemme tarvittavat muutokset automaattisesti.

Aurinkosähkön kannattavuus paranee energiayhteisöissä

Myös talo- ja kiinteistöyhtiöiden kaltaisissa energiayhteisöissä aurinkosähkön hyödyntäminen tulee entistä kannattavammaksi. Uusi asetus tulee mahdollistamaan energiayhteisössä tuotetun aurinkosähkön jakamisen suoraan yhteisön osakkaille ilman aurinkosähkön syöttämistä verkkoon ja siihen liittyviä veroja. Taloyhtiöissä on nyt hyvä aika varautua hyödyntämään entistä kannattavampaa aurinkosähköä! Asetuksen muutos koskee enintään 100 kVA:n tuotantotehoa sekä kotitalouksissa että energiayhteisöissä. Kerromme tarkemmin aiheista, kun muutokset etenevät.

Tutustu tarkemmin aurinkosähköön ja sen pientuotantoon