Nopea tietoverkko tuo vauhtia maaseudulle

Järvi-Suomen Energia ja MPY Telecom rakentavat yhteistyössä Otavan taajamasta Hietaseen uutta sähkö- ja valokuituverkkoa. Ratkaisu turvaa asukkaiden koteihin kaikki tulevaisuuden ratkaisut sähköautojen lataamisesta nopeaan ja luotettavaan internetyhteyteen.

Valokuituverkon rakentaminen tiiviisti asuttujen kuntakeskusten ulkopuolella on usein markkinaehtoisesti melko kallista, ja moni nopeita yhteyksiä tarvitseva jää ilman liittymää. Kuitu kannattaa rakentaa samalla kun sähköjohtoja kaivetaan maahan. 

  • Olemme etsineet luovia yhteistyön keinoja rakentaa tehokkaasti yhdyskunnan infraa eri liiketoimintojen raja-aitoja rikkomalla. MPY Telecom ja Järvi-Suomen Energia ovat tehneet jo pitkään hyvää yhteistyötä kuntataajamien valokuiturakentamisen osalta, kertoo toimitusjohtaja Arto Pajunen Järvi-Suomen Energialta tyytyväisenä.  

Järvi-Suomen Energia kaivaa sähköverkkoa maahan yli 40 kilometrin matkalle. Samassa yhteydessä rakennetaan valokuituverkkoa täysin markkinaehtoisesti. Ainoastaan erittäin tiivis yhteistyö projektin kaikissa vaiheissa on mahdollistanut tämän hankkeen toteuttamisen. Markkinaehtoinen rakentaminen ei valitettavasti yksin riitä takaamaan Etelä-Savon eri alueiden ja paikkakuntien yhteyksien tasavertaisuutta. Aiemmat tukihankkeet, kuten Traficomin Laajakaista 2015 -hanke ja ELY-keskuksen Maaseutuohjelman kyläverkkotuki, ovat päättyneet ja hankkeet valmistuvat viimeistään vuoden 2021 aikana. Tällä hetkellä ei ole olemassa verkkojen rakentamista koskevia tukia, mutta Liikenne- ja viestintäministeriössä valmistellaan tukiohjelmien jatkamista. Näiden tarkoituksena on mahdollistaa tukien hakeminen ja myöntäminen jälleen vuoden 2021 alusta alkaen. 

Valokuitu herättänyt positiivisesti mielenkiintoa

Otava – Hietanen -valokuituprojekti on herättänyt alueen asukkaissa runsaasti kiinnostusta. Tällä hetkellä liittyjiä on yli 40. Verkon rakentaminen on jo käynnissä.

  • Kiinnostus on ylittänyt ennakko-odotuksemme. Toimivien yhteyksien merkitys on huomattu erityisesti tänä keväänä, kun työn tekeminen ja opiskelu ovat kotoa käsin lisääntyneet, pohtii toimitusjohtaja Matias Bauer MPY Telecomilta.   

Rakennettavalta alueelta tullaan purkamaan vanha, pääosin ilmakaapeleilla toteutettu kupariverkko pois vuoden 2020 loppuun mennessä, jolloin perinteinen lankapuhelin ja kuparikaapeleilla toteutettu ADSL-laajakaistapalvelu päättyvät. 

Miksi valokuituun kannattaa investoida? 

Valokuitu on nopein mahdollinen liittymä tietoverkkoyhteyden toteuttamiseen. Se mahdollistaa rajattoman internetin käytön asiakkaan valitsemalla nopeudella ja tuo näin laatua, helppoutta ja ennen kaikkea sujuvuutta koti- ja työarkeen. Valokuitua pitkin tieto siirtyy tietoturvallisesti, nopeasti ja häiriöttömästi niin töihin, kotiin kuin niistä maailmallekin. Etätyön yleistyminen, monipuoliset viihdepalvelut sekä terveys- ja hyvinvointipalvelut vaativat kapasiteettia, jonka valokuitu mahdollistaa nyt ja tulevaisuudessa.  

  • Valokuidun rooli on keskeinen nykyajan yhteiskunnassa. Nopeat tietoverkkoyhteydet ovat yhtä tärkeitä kuin lämmitys, sähkö ja vesijohtoverkosto. Kuituliittymä nostaa myös kiinteistön arvoa, toteaa Matias Bauer MPY Telecomilta.