Näin materiaaleja kierrätetään, kun sähköverkkoa uudistetaan

Sähköverkkoa uudistettaessa vanhaa verkkoa pitää purkaa. Tällöin monenlaista materiaalia ohjataan kierrätyksen kautta uudelleen käytettäväksi. Kuinka paljon kierrätettävää kertyy vuodessa? Millaista tavaraa se on ja mihin se joutuu?

Kaikki mikä on mahdollista kierrättää, kierrätetään

Käytännössä lähes kaikki sähkölinjoista purkautuva materiaali lajitellaan ja toimitetaan jätteenkäsittelylaitoksiin.

Urakoitsijat toimittavat purkautuvia metalleja kierrätykseen oman prosessinsa mukaisesti. Tehokkaan lajittelun avulla maksimoidaan puhtaiden metallien hyötykäyttö. Metallit menevät sulatukseen ja sitä kautta raaka-aineeksi monenlaisiin uusiin tuotteisiin.

Urakoitsijat hoitavat myös muuntajakoneiden kierrätyksen. Nämä menevät öljyn ja metallien puhdistuksen kautta uudelleen käytettäviksi raaka-aineiksi. Kaikki verkosta poistuvat pylväät menevät käsittelyyn ongelmajäteasetuksen mukaisesti kyllästettyä puuta käsitteleville laitoksille. Tällä hetkellä hoidamme itse osan pylväistä laitoksille saakka, mutta tämä tehtävä tulee jatkossa kokonaan urakoitsijoiden hoidettavaksi.

Kaikki purettavista linjoista saadut pylväät toimitetaan käsittelyyn Fortum Waste Solution Oy:n ongelmajätelaitokselle Riihimäelle. Siellä pylväät käytetään tarkan valvonnan alla energiantuotantoon. Niistä tulee uutta energiaa, sähköä ja lämpöä.

Miten pylväät on kyllästetty?

Nykyisin sähköpylvään kyllästyksessä käytetään ympäristöystävällisiä vesipohjaisia kuparikyllästeitä, jotka eivät aiheuta haittaa ihmiselle. Aikaisemmin kyllästyksessä on ollut käytössä kreosootti- ja CCA-menetelmät. CCA-kyllästetyissä pylväissä on kuparin lisäksi arseenia ja kromia, jotka molemmat ovat myrkyllisiä ja aiheuttavat iho-ongelmia. Niiden käyttö on ollut kiellettyä vuodesta 2006 lähtien. Tämän vuoksi pylväiden hävitys tapahtuu ongelmajätelaitoksessa.

Saako käytöstä poistettuja pylväitä ostaa tai käyttää uudelleen?

Pylväitä ei luovuteta eikä myydä yksityiseen käyttöön, koska aikaisemmin käytössä olleet kyllästysaineet ovat väärin käytettynä haitallisia terveydelle. Jos kyllästettyä pylvästä käsitellään ilman asiaankuuluvia suojavarusteita, kyllästysaineet voivat aiheuttaa allergisia reaktioita ja altistaa erilaisille sairauksille.

Kaikki käytöstä poistetut pylväät toimitetaan ongelmajätelaitokselle ja ne ovat heidän omaisuuttaan heti purkamisen jälkeen. Siitä on myös merkintä pylväiden päässä. Kuljetusta Riihimäelle odottavien pylväiden ottaminen omaan käyttöön on varkaus, josta joudumme tekemään rikosilmoituksen.