Miksi sähkönsiirrosta pitää maksaa? Eurolla päivässä sähköverkko pysyy kunnossa ja valvomme sitä kellon ympäri

Sähkön siirron perusmaksu on noin 30 euroa kuukaudessa. Käytännössä maksat euron päivässä siitä, että sinulla on mahdollisuus käyttää sähköä. Mitä sitten saat tällä eurolla ? Kokosimme muutamia olennaisia lukuja kertomaan, mitä vuoden aikana teemme, jotta sinulla on sähköt käytettävissä aina kun niitä tarvitset.

Sähköverkkoa uusitaan vauhdilla lainsäätäjän edellyttämälle tasolle. Syyskuussa 2013 voimaan tullut laki on kasvattanut valtakunnallisesti sähkön siirron hintoja. Järvi-Suomen Energialla on sähköverkkoa asiakasta kohti keskimäärin kymmenen kertaa enemmän kuin kaupungeissa toimivilla verkkoyhtiöillä. Kun meillä on sähköverkkoa noin 260 metriä yhtä asiakasta kohti, kaupungeissa vastaava luku on noin 30 metriä.

Lisäksi järvisuomalainen luonto asettaa omat haasteensa lukuisine järvineen, metsineen ja kallioineen. Tuomme sähkön myös saariin, joihin ei ole tietä tai lauttayhteyttä. Onpa jopa olemassa Partalansaari, jossa on järvi, jossa on saari, jossa on sähköt. Tänä vuonna kaapeloimme sähköverkkoa yhteensä lähes 1 000 kilometriä. Keskimäärin yksi kilometri kaapeloitua keskijänniteverkkoa (mukana myös asiakkaalle asti ulottuva pienjänniteverkko ja puistomuuntamot) maksaa lähes 100 000 euroa.

Sähköverkosta pidetään huolta. Työmiehet raivaavat pusikoita raivaussahalla lähes 1 000 kilometriä vuodessa. Ylhäällä ilmassa helikopteri oksii korkeita puita 500 kilometrin matkalta. Muuntajia meillä on lähes 9000, joista 1500 tarkastetaan vuosittain. Myös asiakkaiden ja työntekijöiden turvallisuudesta huolehditaan. Maadoituksien mittaaminen varmistaa, ettei verkkoon tule ylijännitteitä eikä ukkonen pääse asiakkaan laitteisiin.

Keskijänniteverkkoa meillä on 8 700 km ja siitä puolet tarkistetaan joka vuosi helikopterilennoilla. Kyllästetyt pylväätkään eivät ole ikuisia ja niiden kunto tarkistetaan säännöllisesti. Sähköverkossamme on yli 320 000 pylvästä, joista vuosittain 12 000 tarkistetaan eri tavoin.

Päivystämme verkon vikoja 24/7 ja joka yö meillä on 10 -14 työntekijää valmiudessa lähtemään yön selkään palauttamaan sähköjä asiakkaalle. Sinulla on myös käytettävissä puhelinpalvelu kellon ympäri. Ja jos myrsky iskee, meillä on 100 asentajaa, työnjohtoa ja valvomohenkilökuntaa valmiina heti toimiin.

Samalla eurolla päivässä saat lähes reaaliaikaisen sähkön etämittauksen ja mittauksen tiedot sähköisessä Helmi-palvelussa. Helmi-palvelussa on myös muita sähköisiä palveluita käytössäsi. Asiakaslehden lähetämme sinulle kaksi kertaa vuodessa. Ilmainen tekstiviestipalvelu ilmoittaa sähkökatkoista. Ja jos pitkä katko yllättää, saat korvauksen katkosta.

Meidän tehtävämme on huolehtia, että sinulla on mahdollisuus lämmitykseen, valaistukseen ja kaikkien muidenkin kodin sähkölaitteiden käyttöön silloin kun niitä tarvitset.

Arto Pajunen, toimitusjohtaja