Sähköverkon jatkuva ylläpito maksaa vain reilun euron päivässä

Sähkön siirron perusmaksu on noin 37 euroa kuukaudessa eli noin 1,25 euroa/päivä. Käytännössä tämä on maksu siitä, että sähköverkkoa valvotaan ja ylläpidetään ympäri vuorokauden, jotta sinä voit käyttää sähköä aina kun sitä tarvitset.

Sähköliittymän haltijat maksavat aina sekä sähköverkon ylläpidosta että käyttämästään sähköenergiasta. Kulutetusta sähköstä maksaminen on helppo ymmärtää, mutta jatkuvasti maksettava sähkön siirtomaksu herättää usein kysymyksiä. Mitä tällä maksulla oikein saa?

Sähköverkkoinvestoinnit ovat välttämättömiä, mutta kalliita

Syyskuussa 2013 voimaan tullut laki edellyttää sähköverkkojen uusimista lainsäätäjän edellyttämälle tasolle sähkön toimitusvarmuuden parantamiseksi. Tämä on kasvattanut sähkön siirron hintoja kaikkialla Suomessa. Järvi-Suomen Energialle lain vaatimusten täyttäminen on vaativa tehtävä, sillä meillä sähköverkkoa on asiakasta kohti keskimäärin kymmenen kertaa enemmän kuin kaupungeissa toimivilla verkkoyhtiöillä. Kun meillä sähköverkkoa on noin 260 metriä yhtä asiakasta kohti, kaupungeissa vastaava luku on noin 30 metriä.

Lisäksi järvisuomalainen luonto lukuisine järvineen, metsineen ja kallioineen asettaa sähköverkkojen rakentamiselle ja ylläpitämiselle omat haasteensa. Tuomme sähkön myös saariin, joihin ei ole tietä tai lauttayhteyttä. Onpa alueellamme jopa Partalansaari, jossa on järvi, jossa on saari, jossa on sähköt. Vuosittain kaapeloimme sähköverkkoa yhteensä lähes 1 000 kilometriä. Yksi kilometri kaapeloitua keskijänniteverkkoa (mukaan laskien myös asiakkaalle asti ulottuva pienjänniteverkko ja puistomuuntamot) maksaa keskimäärin lähes 100 000 euroa.

Sähköverkkoa pitää jatkuvasti tarkastaa ja huoltaa

Toimivasta sähköverkosta pidetään huolta. Työmiehet raivaavat pusikoita pois sähkölinjoilta lähes 1 000 kilometriä vuodessa. Ylhäällä ilmassa helikopteri oksii sähkölinjojen reunoilla kasvavia korkeita puita 500 kilometrin matkalta. Muuntajia meillä on maastossa lähes 9 000, joista 1 500 tarkastetaan vuosittain. Huolehdimme myös asiakkaiden ja työntekijöiden turvallisuudesta. Maadoitusten mittaaminen varmistaa, ettei verkkoon tule ylijännitteitä eikä ukkonen pääse asiakkaan laitteisiin.

Keskijänniteverkkoa meillä on 8 700 km ja siitä puolet tarkistetaan joka vuosi helikopterilennoilla. Kyllästetyt pylväätkään eivät ole ikuisia ja siksi niiden kunto tarkistetaan säännöllisesti. Sähköverkossamme on yli 320 000 pylvästä, joista vuosittain 12 000 tarkistetaan eri tavoin.

Vikapäivystys ja Helmi-palvelu toimivat joka päivä kellon ympäri

Päivystämme sähköverkon vikoja 24/7. Joka yö meillä on 10–14 työntekijää valmiudessa lähtemään yön selkään palauttamaan sähköjä asiakkaalle. Sinulla on myös käytettävissä puhelinpalvelu kellon ympäri. Ja jos myrsky iskee, meillä on 100 asentajaa sekä työnjohtoa ja valvomohenkilökuntaa valmiina heti toimiin. Ilmainen tekstiviestipalvelu ilmoittaa sinulle sähkökatkoista, ja jos pitkä katko yllättää, saat korvauksen sähkökatkoksen ajalta.

Kaiken yllä mainitun lisäksi tuolla samalla 1,25 eurolla päivässä saat lähes reaaliaikaisen sähkön etämittauksen. Sähköisestä Helmi-asiointipalvelusta saat nämä mittaustiedot ja monia muita sähköisiä palveluita. Lähetämme sinulle myös asiakaslehden kaksi kertaa vuodessa.

Meidän tehtävämme on huolehtia, että sinulla on mahdollisuus lämmitykseen, valaistukseen ja kaikkien muidenkin kodin sähkölaitteiden käyttöön silloin kun niitä tarvitset.

Tämä blogi on alun perin julkaistu maaliskuussa 2019 ja se päivitettiin tammikuussa 2021.

Arto Pajunen
Järvi-Suomen Energian toimitusjohtaja


Arto Pajunen LinkedInissä