Mihin laki meitä velvoittaa ja miksi?

Sähköverkkoliiketoiminta on monopolitoimintaa ja sitä säätelee sähkömarkkinalaki. Laissa liiketoiminnalle on asetettu mm. liittämisvelvollisuus, ylläpitovelvollisuus ja kehittämisvelvollisuus. Mitä ne tarkoittavat ja miten laki toimintaamme ohjaa?

Järvi-Suomen Energian toiminta-alueella jokaisella on oikeus saada sähköä asuinpaikastaan riippumatta. Meillä on liittämisvelvollisuus, jonka mukaan jokainen verkkoalueellamme oleva kiinteistö tai muu käyttöpaikka on liitettävä sähkön jakeluverkkoon, jos näin halutaan. Verkkoon liittymisen periaatteet ja hinnoittelu ovat julkisesti nähtävillä ja sähköt vedetään tarvittaessa verkkoalueemme jokaiseen kolkkaan. Jokaisella on myös oikeus saada oma sähköntuotantonsa liitettyä sähköverkkoon verkon kapasiteetin asettamissa rajoissa ja muiden sähkönkäyttäjien turvallisuutta vaarantamatta.

Siirtovelvollisuus velvoittaa myymään sähkön siirto- ja jakelupalveluita niitä tarvitseville. Meillä on kehittämisvelvollisuus, joten sähkön toimitusvarmuuden on pysyttävä sille asetettujen tavoitteiden tasolla ja sähkön laadun vastattava tasoa, jolla asiakkaiden tarvitsemat sähkölaitteet ja palvelut toimivat myös tulevaisuudessa. Me pidämme tarpeen mukaisen ja joustavan varautumistoimintamme avulla huolta siitä, että sähkö kulkee mahdollisimman häiriöttömästi myös poikkeusolosuhteissa.

Lait säädetään eduskunnassa, joten meille asetetut velvoitteet ovat kansan tahto. Lakien ja asetusten noudattamista valvoo Energiavirasto. Se valvoo toimintaa, keinoja ja kustannuksia, joilla tavoitteisiin päästään. Se valvoo myös verkkopalveluhintojen kohtuullisuutta.

Verkkoliiketoiminta on tarkasti säänneltyä ja toiminnalle on asetettu tiukat tavoitteet. Tavoitteet on saavutettava ja siitä aiheutuu myös paljon hyvää. Esimerkiksi sähköverkkoon investoidaan noin 50 miljoonaa euroa vuosittain ja sen vaikutus on 400 henkilötyövuotta. Verkkoa rakennetaan harkiten ja kustannustehokkaasti. Yhtiön omistus ja päätösvalta ovat paikallisissa käsissä. Maksetut osingot ohjautuvat alueen kunnille ja sen kautta kuntalaisten ja koko alueen hyväksi. Meillä toiminnan tuotto jää oman valtakunnan rajojen sisäpuolelle, rakentamaan suomalaista hyvinvointia ja elinkeinoelämää.

Lue lisää vastuullisuudestamme.