Beautiful landscape image of high pine tree in forest against dark sky with heavy rainy clouds

Korjaustyöt jatkuvat vielä

Aatu-myrskyn kustannukset arviolta 3,5 miljoonaa euroa

Keskiviikkoiltana Järvi-Suomen Energian jakelualueen yli pyyhkäisseen Aatu-myrskyn jälkeen pahimmillaan sähköttä oli noin 30 000 asiakasta. Pienjänniteverkon vikojen korjaus jatkuu edelleen. Myrskyn aiheuttamat kokonaiskustannukset ovat arviolta 3,5 miljoonaa euroa.

Keskiviikkoillan myrskyrintama ylitti Järvi-Suomen Energian alueen muutaman tunnin aikana. Voimakkaat puuskatuulet jättivät noin 30 000 asiakasta ilman sähköjä. Saman illan aikana noin puolelle sähköttömistä asiakkaista saatiin palautettua sähköt. Korjaustöitä hidasti kaatuneiden puiden suuri määrä. Yksittäisellä vikapaikalla oli useampi puu linjalla.

Vikojen korjaus jatkuu edelleen pienjänniteverkossa. Nämä viat eivät näy häiriökartalla, ja niiden korjauksessa voi joissain paikoissa mennä vielä pitkäänkin. Muun muassa lauantainen ukkonen aiheutti Joutsaan trombin tyyppisen ilmiön, joka kaatoi useita satoja metrejä pienjänniteverkkoa.

Asiakkaita pyydämme jättämään teillä olevat puomit auki, jotta korjauskalusto pääsee etenemään työssään.

Myräkän jäljiltä alueella on paljon linjoilla makaavia puita. Puiden poistamista jatketaan vielä tulevien viikkojen aikana. Jos puu ei aiheuta haittaa sähkönjakelulle tai liikenteelle, luokitellaan tehtävä vähemmän kiireelliseksi. Muut kiireellisemmät tehtävät hoidetaan ensin. Mikäli asiakkaan tiedossa on uusi vikapaikka, toivotaan siitä ilmoitusta nettisivujen vikalomakkeella mahdollisimman tarkan sijainnin kera. -Tämä on ollut vuoden 2010 Asta-myrskyn jälkeen pahin myräkkä alueellamme. Ajankohta toi myös haasteita. Ulkopuoliset resurssit oli varattu alkuviikon myrskyjen korjaukseen ja lomakausi oli alkamassa. Venymistä tarvittiin työntekijöiltä ja onneksi sitä löytyi, summaa Järvi-Suomen Energian kunnossapitopäällikkö Juuso Ruottinen.

Myrsky aiheutti arviolta noin 3,5 miljoonan euron kustannukset, josta korjauskustannusten osuus on miljoona euroa ja asiakkaille maksettavat vakiokorvaukset 2,5 miljoonaa euroa.

Asiakkaalla on sähkömarkkinalain mukaisesti oikeus korvaukseen, kun hän on ollut yhtäjaksoisesti ilman sähköjä vähintään 12 tuntia. Korvaus hyvitetään automaattisesti sähkölaskulla, eikä se edellytä asiakkaalta toimia. Tarkkaa ajankohtaa korvausten maksamiselle emme vielä pysty antamaan. Tiedotamme nettisivuillamme, kun korvaukset on laskettu.

Toimitusvarmuusinvestoinneilla on vaikutusta

Maakaapelointi ja ilmajohtojen siirtäminen teiden varsiin vähentää myrskyistä aiheutuvia katkoja. – Aatu-myrsky pyyhkäisi koko laajan Järvi-Suomen Energian jakelualueen yli, ja ilman jo tehtyjä investointeja arviolta noin 60 000 asiakasta olisi pahimmillaan ollut ilman sähköjä, kertoo Järvi-Suomen Energian toimitusjohtaja Arto Pajunen.

Toimitusvarmuusinvestoinneissa on siirrytty taajamista haja-asutusalueille. Keskijänniteverkkoa maakaapeloidaan ja siirretään ilmajohtoja teiden varsiin. Järvi-Suomen maaperässä maakaapelointi ei ole kaikkialla toimiva ratkaisu. Kun kaapeli kaivetaan yleensä vähintään 70 senttimetrin syvyyteen, kallioisessa, kivisessä ja vesistöjen rikkomassa maastossa kustannukset kaapeloinnille saattavat kasvaa yli kaksinkertaisiksi.

Ilmajohtolinjaa tulee jatkossakin olemaan Järvi-Suomen Energian alueella, mutta siirto teiden varsiin nopeuttaa tulevaisuudessa vikojen paikantamista ja korjausta.