Kotitalouksia kiinnostaa aurinkosähkö – ARA myöntää avustuksia

Oman aurinkosähkön tuottaminen säästää nyt sekä sähkökuluja että luontoa. Viime vuonna Järvi-Suomen Energian sähköverkkoon liitettyjen aurinkojärjestelmien määrä kasvoi 42 prosenttia. Energiayhteisöt lisäävät taloyhtiöiden kiinnostusta oman energian tuottamiseen.

Kohonneet energiakustannukset ovat vauhdittaneet aurinkopaneeleiden hankintapäätöksiä ja uusia voimaloita liitetään tasaisesti verkkoon. Suuria mullistuksia ei tekniikassa ole näkyvissä, paneelien tehot ja hyötysuhteet ovat kasvaneet hiukan, samoin hinta.  Vaikka korkea pörssihinta on aktivoinut aurinkosähkön tuottajia myymään tuotantoaan innokkaasti verkkoon, oman käytön suhteen ylimitoitettuja aurinkosähköjärjestelmiä ei kuitenkaan ole järkevä hankkia. Pientuottajan saamat myyntitulot eivät sisällä sähkönsiirron ja verojen osuutta, joten ylijäämäsähkön myynnistä saatava hinta on ostosähkön hintaa alhaisempi.  Suurin tuotto tulee pitkällä tähtäyksellä järjestelmästä, jonka tuotannon pystyy mahdollisimman hyvin hyödyntämään omassa taloudessa.

 Lue muistilista aurinkosähköjärjestelmän hankintaa pientaloon miettivälle: jseoy.fi/pientuotanto/nain-ryhdyt-pientuottajaksi.

Järvi-Suomen Energian sähköverkkoon liitetyt pientuottajat kunnittain vuoden 2023 alussa

Avustusta aurinkopaneelien hankintaan

ARAn (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) energia-avustusta voi saada aurinkoenergian hyödyntämiseen käytettäviin laitteistoihin, kuten aurinkopaneeleihin ja tarvittaviin kaapelointeihin. 

ARA myöntää energia-avustuksia asuinrakennuksen omistaville henkilöasiakkaille, taloyhtiöille ja ARA-yhteisöille energiatehokkuutta parantaviin korjaustoimenpiteisiin. Ehtona on, että asuinrakennuksen energiatehokkuus paranee riittävästi. Arvioinnissa käytetään E-lukulaskelmia, jotka toimitetaan hakemuksen liitteenä. Avustusta ei myönnetä liikehuoneistoille eikä vapaa-ajan asuntoihin. 

Aurinkoenergian hyödyntämiseen käytettävien laitteistojen ja tarvittavien kaapeli- ja putkivetojen toimenpideluokassa avustuksen laskennassa huomioidaan 50 % toimenpiteiden kustannuksista, Avustuksen osuus on 25 % huomioiduista kustannuksista. Avustuksen maksimimäärä on 4000 tai 6000 euroa asuntoa kohden riippuen siitä, paljonko energiatehokkuus paranee. Samaan toimenpiteeseen ei kuitenkaan voi saada sekä energia-avustusta että kotitalousvähennystä.

Avustushakemus on aina jätettävä ARAan ennen korjaustoimenpiteiden aloittamista. Lisätietoa ja laskuri: ara.fi/energia-avustus