Järvi-Suomen Energia tekee 12.4. alkaen lentotarkistuksia viikoilla 15–17

Järvi-Suomen Energia aloittaa maanantaina 12.4. keskijänniteverkon lentotarkastukset. Tarkastukset kestävät säästä riippuen kahdesta kolmeen viikkoa. Lennoilla pyritään huomioimaan eläintilat.

Järvi-Suomen Energia aloittaa maanantaina 12.4. keskijänniteverkkoon kuuluvien 20kV ja 1kV sähkölinjojen helikopteritarkastukset. Kyseessä on vuositarkastus, jossa käydään läpi puolet jakelualueen keskijänniteverkosta. Tarkastettava alue on merkitty kartalle punaisella värillä. Värjäämätön osa on määrä tarkastaa vuonna 2022.

Tarkastuslentoja tehdään säästä riippuen kahden, enintään kolmen viikon ajan. Tarkastuksia tehdään myös viikonloppuisin. Lennoilla noudatetaan erityistä varovaisuutta eläintilojen läheisyydessä.

Tarkastuksilla paikannetaan sähkölinjoihin nojaavia puita, raivausta tai vierimetsän hoitoa kaipaavia kohteita johtokaduilla sekä vaurioita linjojen komponenteissa. Tarkastukset antavat mahdollisuuden ennaltaehkäistä sähkökatkoja tulevissa myrskyissä poistamalla riskipuut- ja oksat johtokaduilta ja korvaamalla vioille alttiit verkostokomponentit.