Huomio! Fi-Nergy Voima Oy:n, Fi-nergy Voima OÜ:n ja 365 Hankinta Oy:n sähköntoimitus asiakkaille on keskeytynyt.

Energiavirasto kehottaa ilmoituksen saaneita asiakkaita tekemään uuden sähkönmyyntisopimuksen viipymättä valitsemansa uuden sähkönmyyjän kanssa.


Verkkoyhtiöllä on velvollisuus ilmoittaa asiakkaalle myyjästä johtuvasta keskeytyksestä ennen sähkönjakelun keskeyttämistä. Lisäksi verkkoyhtiö huolehtii, että kuluttajalle toimitetaan sähköä vähintään kolmen viikon ajan ilmoituksen lähettämisestä.


Jos asiakas ei tee uutta sähkönmyyntisopimusta, hänen sähköntoimituksensa lähtökohtaisesti päättyy kolmen viikon kuluttua.


Lisää tietoa linkin takaa Energiaviraston tiedotteesta.

Energiaviraston tiedote aiheesta