Energiayhteisön perustaminen tuo taloyhtiölle enemmän tuottoa aurinkosähköstä

Aurinkosähkön tuottaminen on paitsi hyödyllinen ja talon arvoa nostava ympäristöteko, myös tehokas tapa tuottaa säästöjä taloyhtiön ja sen asukkaiden energiakuluihin.

Muodostamalla energiayhteisön taloyhtiö voi hyödyntää tuotetun aurinkosähkön suoraan omassa ja osakkaiden energiankäytössä. Ilman energia-
yhteisön perustamista taloyhtiö joutuisi maksamaan verot ja verkkopalvelumaksut asukkaille siirtämästään sähköstä.  

Näin energiayhteisö toimii

Esimerkiksi taloyhtiön osakkaat voivat perustaa paikallisen energiayhteisön. Tämä onnistuu, jos perustajat ovat saman, yhteisen kiinteistösähköverkon piirissä. Päätös tehdään taloyhtiön yhtiökokouksessa, se ei vaadi taloyhtiön kaikkien osakkaiden hyväksymistä.  

Yhteisö voi hankkia oman aurinkosähköjärjestelmän. Samalla se sopii, miten itse tuotettu aurinkosähkö jaetaan osakkaille ja myydäänkö sähköä kiinteistön ulkopuolelle. Mittarointi järjestetään niin, että aurinkovoimalan tuottaman sähkön osuus on eriytettävissä julkisesta sähköverkosta ostetusta energiasta. 

Oman sähköntuotannon osuus jaetaan ja hyvitetään yhteisön jäsenten sähkönkäytöstä. Taloyhtiö voi itse olla jäsenenä energiayhteisössä, jolloin tuotettua aurinkosähköä käytetään myös taloyhtiön yhteiseen sähkönkäyttöön. Se siis pienentää jäsenten sähkölaskujen sähköenergiamaksua, sähkön siirtomaksua ja energiaveroja – eli on täyttä säästöä. 

Näin energiayhteisö vaikuttaa taloyhtiön asukkaiden sähkönkulutukseen yhden tunnin aikana 

Aurinkosähköä tuotetaan 10 kWh, kiinteistösähköä kuluu 3 kWh ja huoneistosähköä yhteensä 6 kWh. Taloyhtiö on energiayhteisön osakkaana.

  1. Tuotetusta aurinkosähköstä katetaan ensin kiinteistösähkön kulutus 3 kWh
  2. Loput 7 kWh hyvitetään energiayhteisössä mukana oleville taloyhtiön osakkaille hyvityslaskennalla.
  3. Ylijäämäsähkö 1 kWh myydään sähköverkkoon.

Energiayhteisön perustaminen 

Ilman energiayhteisöä ja hyvityslaskentaa sähköverkkoon myytäisiin 7 kWh.     

  • Taloyhtiön hallitus voi viedä energiayhteisön perustamisen ja oman aurinkosähköjärjestelmän hankinnan yhtiökokouksen päätettäväksi. Hyvityslaskentamallilla aurinkosähköjärjestelmän voi hankkia yhtiökokouksen enemmistöpäätöksellä. 
  • Jos yhtiökokous näyttää hankinnalle vihreää valoa, on vuorossa aurinkosähköjärjestelmätoimituksen kilpailutus ja järjestelmän hankkiminen. 
  • Aurinkosähköjärjestelmän toimittaja hoitaa asennukset ja ilmoittaa verkkoyhtiölle tuotannon liittämisestä jakeluverkkoon. 
  • Energiayhteisö tekee sopimuksen ylijäämäsähkön myymisestä haluamansa sähköyhtiön kanssa.
  • Energiayhteisö tekee ilmoituksen energiayhteisön perustamisesta jakeluverkkoyhtiölle. Siihen sisältyy energiayhteisön jäsenten sähkönkäytön käyttöpaikkatiedot ja hyvityksen jakomalli sekä päätetyt jako-osuudet hyvityslaskentaa varten.
  • Jakeluverkkoyhtiöltä tulee ilmoitus energiayhteisön muodostumisesta. Tuotettu energia voidaan jakaa sovitusti osakkaiden kesken.

Tarkemmat ohjeet: jseoy.fi/energiayhteisot-kiinteiston-sisalla/