DI-työntekijä Ismo tutkii sähköautojen vaikutuksia haja-asutusalueella

Mitkä ovat sähköauton lataustehojen vaikutukset sähköverkkoon haja-asutusalueella? Tätä aihetta Ismo Tirronen tutkii diplomityössään Järvi-Suomen Energialla.

Ismo on ollut kiinnostunut sähkötekniikasta jo lukion kurssilta alkaen ja innostui siten hakemaan LUT-yliopistoon sähkötekniikkaa opiskelemaan. Nyt hänellä on opintoja takana viisi vuotta ja valmistuminen alkaa häämöttää.

– Järvi-Suomen Energia etsi diplomityöntekijää tutkimaan kyseistä aihetta. Tämän diplomityön aihe oli hyvin lähellä omaa kandidaatin tutkielman aihetta, jonka takia koin aiheen täydelliseksi jatkumoksi. Näin siis päädyin tekemään Järvi-Suomen Energialle diplomityötäni.

Ismo laittamassa sähköautoa lataukseen.

Työn tarkoituksena on tarkastella vapaa-ajan asuntojen sähkönkulutusta nykyhetkessä sekä tulevaisuudessa sähköajoneuvojen yleistyessä. Mallintamalla sähköajoneuvojen lataus nykyiseen verkkoon antaa verkkoyhtiölle hyvän ennusteen verkon tulevaisuudesta sekä mahdollisuuden varautua kuormitustehon aiheuttamiin haasteisiin.

– Tutkimustyön tekeminen on ollut mielenkiintoista, mutta onhan näin laaja tutkimustyö ja sähköautojen kuormituksen mallintaminen suurelle ryhmälle osoittautunut työlääksi. Kuvittelin aluksi, että diplomityön tekeminen yritykselle toisi siihen vain enemmän haasteita. Onneksi olin väärässä, sillä yritys on tarjonnut kaiken henkilöstön tuen ja mittausdatan, mitä olen tarvinnut.

Tutkielman on tarkoitus valmistua syksyllä ja sisältää Järvi-Suomen Energialle merkittävää tietoa tulevaisuutta ajatellen.

20kV erotinasema ja muuntaja Juvan Kapakassa.