Arvonnan säännöt

Järjestäjä
Arvonnan järjestää Järvi-Suomen Energia Oy, Mikkeli

Sääntöjen soveltaminen
Näitä sääntöjä sovelletaan #verkossa-lehden sivustoilla olevien palautteen antajien ja ristikon vastauksen lähettäneiden vastaajapalkinnon arvonnassa.

Osallistumisen ehdot
Arvontaan voivat osallistua kaikki kyselyihin vastanneet ja yhteystietonsa jättäneet.

Henkilötietojen käsittely
Järvi-Suomen Energia ei käytä eikä luovuta annettuja yhteystietoja suoramarkkinointitarkoituksiin. Osallistumisen yhteydessä annettuja yhteystietoja käytetään vain palkinnon toimittamiseen. Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Järjestäjän rekisteriselostetta ja tietosuojalauseketta.

Osallistuminen ja arvonta-aika
Arvontaan voi osallistua kyselyn tiedonkeruuaikana. Osallistuminen tapahtuu täyttämällä kyselyn yhteydessä olevaan lomakkeeseen siinä pyydetyt tiedot, ja vahvistamalla osallistuminen painamalla Lähetä-painiketta. Epäselvästi tai vajavaisin tiedoin täytettyjä osallistumisia ei huomioida.

Palkinnot ja voittajan valinta
Arvonnan palkinto on ilmoitettu arvonnan osallistumissivulla. Palkinto arvotaan kuukauden sisällä kyselyn päätyttyä kaikkien arvontaan osallistuneiden kesken.

Palkintojen luovutus ja voittajan julkistus
Järvi-Suomen Energia Oy toimittaa voittajan yhteystiedot viipymättä arvonnan suorittamisen jälkeen yhteistyökumppanille, joka vastaa palkinnon toimittamisesta voittajalle viipymättä. Järjestäjän yhteistyökumppani vastaa palkinnon toimittamisesta voittajan ilmoittamaan osoitteeseen. Voittajan nimeä ei julkaista.

Järjestäjän vastuunrajoitus
Järjestäjän vastuu arvontaan osallistumisesta rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkintojen määrään ja arvoon sekä palkintojen luovuttamiseen. Järjestäjällä on oikeus keskeyttää Arvonta tai siirtää Arvontaa ajallisesti ylivoimaisen esteen tai vastaavan syyn vuoksi.

Verotus
Järjestäjä vastaa arpajaisverosta. Järjestäjä antaa tiedon palkinnoista veroviranomaisille voimassa olevien verosäännösten edellyttämän mukaisesti.