Älyverkkotiekartta ohjaa kohti kestävää kehitystä

Järvi-Suomen Energian älyverkkotiekartta kertoo, minkälaisia muutoksia sähkön käytössä, tuotannossa ja jakelussa on odotettavissa – ja miten me varaudumme näihin muutoksiin. Tehtävämme on luoda hyvät edellytykset modernille elämäntavalle koko Järvi-Suomen alueella, ekologisesti, joustavasti ja tehokkaasti.

Elinvoimaa lisäävä älyverkko

Älyverkolla tarkoitetaan sähköverkkoa, joka hyödyntää laajasti digitalisaation ja uusien energiamuotojen tarjoamia mahdollisuuksia. Tehokkaasti toimiva sähköverkko on olennainen osa infrastruktuuria. Näemme, että hiilineutraaliuteen matkalla oleva energia-ala luo perustan elinvoimaiselle yhteiskunnalle nyt ja tulevaisuudessa.

Älyverkko on osa vastuullista toimintaamme. Sen avulla rakennamme ihmisille kestävän kehityksen mukaista elinympäristöä. Kun tiedämme, minkälaisia muutoksia on odotettavissa, voimme ennakoida toiminnassamme niiden vaikutuksia. Tavoitteemme on, että sähköliiketoiminta on jatkossa yhä ekologisempaa, tehokkaampaa ja tuottavampaa.

Älyverkkotiekartta tarjoaa näkymän tulevaisuuteen

Älyverkkotiekartta on visiotyökalu, jota käytämme suunnitellessamme ja rakentaessamme älykästä sähköverkkoa. Laadin kesällä 2021 valmistuneen Järvi-Suomen Energian älyverkkotiekartan tiiviissä yhteistyössä kehityspäällikkö Tomi Österin kanssa. Kyseessä on laaja dokumentti, joka kuvaa kuinka sähkön käyttötarpeet ja energianlähteet muuttuvat seuraavien 15 vuoden aikana ja miten muutokset vaikuttavat verkkoliiketoiminnan kehittämiseen. Tiekartassa arvioimme kehitystä viiden vuoden sykleissä.

Tekemämme johtopäätökset perustuvat tutkimustietoihin sekä omien ja ulkopuolisten asiantuntijoiden haastatteluihin. Osallistuimme mm. Lappeenrannan yliopiston ja Vanguard Consultingin vetämiin tutkimushankkeisiin. Viisitoista vuotta on pitkä aika, joten tiekarttaa tullaan varmasti päivittämään lähivuosien aikana uusien tietojen ja näköpiirissä olevien kehityskulkujen perusteella.

Mielenkiintoinen energiamurros

Miltä tulevaisuus sitten näyttää? Jo nyt on selvää, että sähkön käyttötarpeet sekä muuttuvat että lisääntyvät nopeasti. Yksi syy tähän on sähköautojen määrän lisääntyminen. Myös sähkön tuotantotavat ja energianlähteet kehittyvät vauhdikkaasti – siksi puhumme energiamurroksesta. Sähkön käyttäjä voi olla aurinkosähkön tuottaja jo nyt. Auringon, vedyn ja muiden tulevaisuuden energianlähteiden mahdollisuudet ovat puolestaan huikeat, ja näköpiirissä on myös sähkön ja lämmön tuotannon yhdistyminen. Lisäksi sähköä voidaan varastoida ja käyttää tarpeen mukaan yhä suuremmassa mittakaavassa.

Älyverkkotiekartta on meille tärkeä, koska sen avulla voimme

  • Turvata alueemme elinvoimaisuuden
  • Perustaa päätöksentekomme parhaaseen saatavilla olevaan tietoon
  • Lisätä sähköntuotannon ja -jakelun operatiivista tehokkuutta
  • Vastata energiamurroksen aiheuttamiin haasteisiin
  • Osallistua energiasektorin toimialojen integroitumiseen

Älyverkkotiekartta on koko organisaation työkalu. Se vaikuttaa osaltaan Järvi-Suomen Energian strategisiin valintoihin, joista voit varmasti lukea ja kuulla lisää tulevien vuosien aikana. Energia-alan kehitystä onkin mielenkiintoista seurata. Tässä yhteiskunnallisesti merkittävässä muutoksessa on mukava olla mukana.

Lue lisää tulevaisuuden älyverkosta!

Eljas Ylisirniö
Kehitysinsinööri

eljas.ylisirnio@sssoy.fi