Pientuotanto

Pientuotanto on ensisijaisesti kohteen omaan käyttöön tarkoitettua pienimuotoista sähköntuotantoa. Kuinka sähköntuotanto onnistuu?

Kuva linkkiä varten -

Mitä on pienimuotoinen sähköntuotanto?

Pienimuotoinen sähköntuotanto on teholtaan tyypillisesti muutamia kilowatteja. Usein puhutaan mikrotuotannosta, joka on ensisijaisesti kohteen omaan käyttöön tarkoitettua pienimuotoista sähköntuotantoa. Mikrotuotannossa sähkön syöttäminen verkkoon on satunnaista tai vähäistä, eikä se ole tuotannon ensisijainen tavoite. Mikrotuotantoa ovat siis lähinnä yksityisten kuluttajien tai pienyritysten hankkimat pienet sähköntuotantolaitokset, jotka liitetään kulutuskohteen sähköjärjestelmään. Yleisimpiä tuotantolaitostyyppejä ovat tällä hetkellä tuulivoimalat, aurinkovoimalat sekä hyvin pienet biopolttolaitokset.

EU:n asettamat uusiutuvan energian lisäys- ja ilmastotavoitteet, pienten energiantuotantolaitosten hintojen halpeneminen, kuluttajien halu pienentää sähkölaskuaan sekä ympäristötietoisuus ovat lisänneet kiinnostusta hajautetusti sijoiteltuun sähkön lähituotantoon. Verkonhaltijan tehtävänä on tarjota tuotannolle luotettava verkko ja taata sähkönjakelun toiminta ja turvallisuus myös liittämisen jälkeen.