Rakennamme toimitusvarmaa jakeluverkkoa

Viime vuonna toteutimme historiamme suurimmat verkostoinvestoinnit toimitusvarmuuden parantamiseksi. Tänä vuonna teemme saman uudelleen. Tuloksetkin ovat jo näkyvissä. Toimitusvarmassa sähköverkossa on nyt jo kolmasosa verkkoasiakkaistamme. Tämän vuoden aikana määrä kasvaa 40 prosenttiin.

Sähköverkkoon investoidaan tänä vuonna noin 35,5 miljoonaa euroa. Suurimpia investointikohteita on Savonlinnan, Mikkelin, Mäntyharjun, Juvan ja Kouvolan seuduilla. Kaiken kaikkiaan maa- ja vesikaapelia vedetään keskijänniteverkossa yhteensä 178 km ja ilmajohtoa 107 km. Vastaavat luvut pienjänniteverkon puolella ovat 519 km ja 30 km. Luvuista näkyy, että maakaapelointia tehdään nyt vauhdilla. Sen lisäksi rakennetaan uusia sähköasemia ja muuntamoita. Muuntamoistakin yli 70 prosenttia on maakaapeloinnin tarvitsemia puistomuuntamoita.

 

Toimitusvarmuus paranee

Verkostotyöt keskittyvät vahvasti taajamiin, joissa maakaapeloinnilla saadaan nopeasti paljon sähkönkäyttäjiä myrskyiltä turvaan. Pelkästään tämän vuoden aikana säävarman verkon piiriin tulee noin 8 000 taloutta lisää.

Investointien vaikutukset ovat näkyvissä. Sähkökatkot ovat vähentyneet normaaliaikana. Yli 40 000 asiakasta on pian säävarman verkon piirissä. Tosin alallamme yksi raju myrsky voi pilata vuoden toimitusvarmuuslukemat, kuten kävi viime vuonna Rauli-myrskyn kanssa. Positiivista siinäkin oli se, että talouksia, joista myrsky katkoi sähköjä oli 10 000–15 000 aikaisempaa vähemmän. Yhä useampi talous pysyi sähkönjakelun piirissä myrskyistä huolimatta.

Vaikka taajamien maakaapelointi on nyt vauhdissa, ei ilmajohtojakaan ole unohdettu. Niillä on oma paikkansa modernissakin verkonrakentamisessa ja niitä rakennetaan tienvarsiin koko ajan. Taitoa tarvitaan taas entistä enemmän, kun verkostotyöt keskittyvät taajamien jälkeen entistä enemmän haja-asutusalueelle.

Töitä tehdään sähköt päällä

Sähkökatkoja vähennetään myös käyttämällä uudenlaisia menetelmiä verkostotöissä. Tämän vuoden teemana on sähkötöiden tekeminen entistä useammin jännitteellisessä verkossa. Erilaisten sauvojen ja muiden jännitetyövälineiden avulla pystytään työskentelemään ilman, että johto-osuudelta katkaistaan sähkö.

Tavoitteena on lisätä näitä jännitetöitä 30 prosenttia aikaisemmasta. Se vähentää olennaisesti asiakkaan kokemaa haittaa, sillä entistä vähemmän sähköjä täytyy katkaista huollon tai rakentamisen takia.

Investointeja tulevaisuutta varten

Verkonrakentamisessa vastataan yhteiskunnan asettamiin vaatimuksiin ja varaudutaan tulevaan. Esimerkiksi verkkoon rakennetaan valmiiksi valokuitu, jonka avulla tietoa liikkuu entistä enemmän ja myös verkon valvonta tehostuu.  Kymmenessä vuodessa käytettävissä olevan datan määrä on miljoonakertaistunut. Nyt haasteena on datan hyödyntäminen. Se, miten se toisi entistä enemmän hyötyä myös asiakkaalle.

Kuva linkkiä varten -

Suurimmat investointikohteet 2017

Savonlinna
maa- ja vesikaapelit 189 km
ilmajohdot 13 km
puistomuuntamot 86 kpl
pylväsmuuntamot 8 kpl
sähköasemasaneeraus

Mikkeli
maa- ja vesikaapelit 104 km
ilmajohdot 14 km
puistomuuntamot 40 kpl
pylväsmuuntamot 17 kpl

Mäntyharju
maa- ja vesikaapelit 90 km
ilmajohdot 33 km
puistomuuntamot 30 kpl
pylväsmuuntamot 28 kpl

Juva
maa- ja vesikaapelit 35 km
ilmajohdot 6 km
puistomuuntamot 18 kpl
pylväsmuuntamot 2 kpl
uusi sähköasema

Kouvola
maa- ja vesikaapelit 33 km
puistomuuntamot 17 kpl
pylväsmuuntamot 1 kpl
sähköasemasaneeraus