Kehittäminen

Nappaamme maailmalta hyviä käytäntöjä ja parannamme niitä yhteistyöllä eri kumppaneiden kanssa - luomme paikallisesti soveltuvia toimintamalleja.

Kuva linkkiä varten -

Innovaatioilla uutta tehokkuutta

Maakaapelointi ei ole ainoa keino, jolla parannamme sähkön toimitusvarmuutta. Kehitämme jatkuvasti ei yhteistyökumppaneiden kanssa innovaatioita, jotka tuovat parannusta sähkön laatuun ja toimitusvarmuuteen.

Tasasähkö vähentää sähkökatkoja

Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa yhteistyössä olemme kehittäneet tasasähköjärjestelmää. Suur-Savon Sähkön alueella on ollut käytössä kokeellinen tasasähköverkko, jota on kehitetty useita vuosia. Tekniset ratkaisut ovat valmiina ja järjestelmä on valmiina laajempaan käyttöön.
Tasasähköverkossa voidaan siirtää vaihtosähköön verrattuna moninkertainen määrä sähköä edullisimmilla pienjännitekaapeleilla. Järjestelmä tasaa myös sähköjännitteen vaihtelut ja verkkoon voidaan liittää akusto, joka luovuttaa katkon tullessa sähköä käyttöön tunneista vuorokausiin.

Uusi myrskyennustemalli häiriönselvityksen avuksi

Ilmatieteen laitoksen, Loiste Sähköverkon ja Imatran Seudun Sähkönsiirto kanssa on käynnistynyt tutkimushanke, jolla ennakoidaan myrskyjen vaikutuksia. Säähän liittyvät tiedot ja sähköverkon vikojen syntyhistoria yhdistetään niin, että saadaan aikaan myrskyn vaikutuksia kuvaava ennuste. Sen perusteella pystymme ennakoimaan ja varautumaan entistä aikaisemmin ja paremmin mahdollisiin häiriöihin. Maastossa työskentelevät ohjataan täsmällisemmin vikakohteiseen ja asiakkaat saavat täsmällisempiä arvioita häiriön kestosta. Resurssien oikea varaaminen säästää aikaa ja tuo tehokkuutta. Työkalu saadaan testaukseen vuonna 2016.

Sisäinen kehitystyö

Kehitämme toimintaprosessejamme arkipäivän työssä. Liiketoiminnan jatkuvuus, vastuullisuus ja sidosryhmien huomioiminen ovat tärkeä osa tehtävää päivittäistä kehitystyötä.

Projekteilla uutuuksien hallintaa

Työkalupakkiimme kuuluu projektointi, jonka avulla mittavatkin uudistukset ja kehitysaihiot voidaan viedä läpi hallitusti. Projektiehdotukset voivat syntyä joko lainsäädännön vaatimien kehitysaskelten ottamiseksi tai esimerkiksi sisästen toimintatapojen uudistamiseksi.

Järvi-Suomen Energia osallistuu useaan Suur-Savon Sähkö -konsernin projektiin ja yhtiömme on vaikuttamassa myös valtakunnallisissa projekteissa, joissa on laajaa edustusta toimialalta.

Ota yhteyttä

Asiakaspalvelu
p. 0800 90444
(arkisin klo 8-18)

Asioi verkossa