Minimoimme ympäristöriskejä

Ympäristöasioiden huomioiminen on arkipäivää sähköverkon suunnittelussa ja rakentamisessa, mutta kehitettävääkin aina löytyy. Erityisenä kehityskohteena on nyt ympäristöriskien eliminoiminen rakentamalla öljynerotuskaivoja sähköasemille.

Julkaistu: 9.1.2020 14.24

Sähköverkossa tapahtuva ympäristövahinko tarkoittaa pääasiassa muuntajista luontoon valuvaa öljyä.

– Öljyvalumat ovat aina riski ympäristölle. Pienetkin valumat raportoidaan ja kaikki korjataan ja puhdistetaan aina alkuperäistä tilannetta vastaavaksi. Se on tärkeää, mutta myös kallista, sillä työ tehdään erityisen huolella ja tarkan valvonnan alla. Nyt näitä ympäristöriskejä pienennetään investoimalla sähköasemien muuntaja-altaisiin liitettävillä öljynerotuskaivoilla, kertoo Suur-Savon Sähkön ympäristö- ja kiinteistöpäällikkö Matti Puranen.

Sähköasemien uudistusten yhteydessä muuntaja-altaat varustetaan öljynerotuskaivoilla, jolloin muuntajista mahdollisesti valunut öljy ei altaan tyhjennyksen yhteydessä vahingossakaan joudu luontoon vaan saadaan tarkasti talteen. Kesällä valmistunut Lapaskankaan sähköasema on hyvä esimerkki nykyaikaisesta tekniikasta ja investoinneista ympäristön hyväksi. Sähköaseman rakentamisen yhteydessä tehtiin muuntajille yhteinen öljynerotuskaivo. Samalla parannettiin sähkön laatua asentamalla sähköasemalle maasulkuvirran kompensointilaitteet. Niiden avulla vähennetään sähkönjakelussa joskus esiintyviä lyhyitä sähkökatkoja, räpsyjä. 

Järvi-Suomen Energian alueella on noin 50 kytkin- ja sähköasemaa. Sähköasemista tehdään nyt entistä ympäristöystävällisempiä. Öljynerotuskaivot on rakennettu jo 12 sähköasemalle.

Investoinnit tuottavat tulosta. Vuonna 2018 sähköverkossa tilastoitiin 23 ympäristövahinkoa. Viime vuonna vahinkoja tapahtui enää 14. Näistä valtaosa oli muuntajaöljyvahinkoja, mutta joukossa oli myös kolme hydrauliikka- ja dieselöljyvahinkoa.

Tästä on hyvä jatkaa kohti tavoitettamme, ympäristöriskitöntä toimintaa.

Lue lisää vastuullisuudesta.