Etelä-Savon valmiusfoorumi toimii operatiivisena ja vahvana yhteistyötahona koko Etelä-Savon hyväksi

Etelä-Savon valmiusfoorumi yhteen sovittaa ja tukee koko maakunnan alueella varautumista ja yhteistoimintaa. Kolme kertaa viikossa toteutettavat tilannekuvapalaverit painottuvat yleistilannekuvan, sivistystoimen sekä kuntasektorin muun palvelutuotannon näkökulmiin. Haasteellinen tilanne sekä poikkeusolot, vaativat kaikkien eri toimijoiden osalta yhteistyötä.

Julkaistu: 24.3.2020 10.58

Tuorein Etelä-Savon valmiusfoorumin tiedote on luettavissa Etelä-Savon pelastuslaitoksen sivulla.


Etelä-Savon valmiusfoorumi on valmiusjohtoryhmän laajennettu toimielin, jossa on mukana edustajat maakunnan alueen eri viranomaisista, kriittisiltä toimialoilta, maakunnan kaikista kunnista, oppilaitoksilta sekä maakunnan asiantuntijat koronaviruksen osalta.