Saneeraamme sähköverkkoa Savonlinnassa sekä Kerimäellä toimitusvarmuuden parantamiseksi

Parannamme sähkön toimitusvarmuutta Savonlinnassa ja Kerimäellä asentamalla kaapeleita maan alle ja siirtämällä ilmajohtoja metsistä tien varteen. Saneeraustyömaita on neljä. Savonlinnassa työmaat sijoittuvat Nätki-Tanhuvaara -välille ja Satelliittikylä-Silvola -välille. Kerimäellä työmaat ovat välillä Makkola-Louhi ja Kinnaraho-Herttua.

Julkaistu: 25.3.2019 9.46

Työmaiden maastosuunnittelu alkoi marraskuun alussa ja maanrakennustyöt alkavat keväällä. Suunnitelman mukainen valmistuminen töille on marraskuussa 2019. Töiden valmistuttua toimitusvarman verkon piiriin liittyy 645 sähkönjakelun asiakasta. Urakoitsijoina hankkeilla on Elvera Oy ja Enerke Oy. Rakennuttaja on Järvi-Suomen Energia Oy. 

Urakoitsijamme asentaa sähkökaapelia maan alle noin 89 kilometriä ja rakentaa ilmajohtoverkkoa noin 6 kilometriä.  Verkostoon liitetään 53 uutta muuntajaa, ilmajohtoverkon purkutöitä tehdään 81 kilometrin matkalta.

Hankkeiden kokonaiskustannus on yhteensä 4,6 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa noin 48 euroa jokaista saneerattua verkostometriä kohti.

— Urakoitsijoillamme on tavoitteena saada lupa-asiat ja verkostorakenteiden sijoitus määriteltyä kevään aikana, jotta maanrakennustyöt alkavat heti maan ollessa riittävän kuivaa. Vanhan verkon purkutyöt, sekä maaston viimeistelytyöt tehdään talven ja kevään 2020 aikana, kertoo verkostoinsinööri Mika Mielikäinen Järvi-Suomen Energialta. 

Sekä ilmajohto- että maakaapeliverkkoa

Sähköverkkoa siirretään sekä metsistä ilmajohdoksi tien varsiin, kuin myös maakaapeliksi. Tärkeät runkoyhteydet, sekä mahdollisuuksien mukaan asiakkaiden tonteille tulevat pienjännitejohdot maakaapeloimaan. Sähköverkon osat, jotka ovat ns. haarajohtoja rakennetaan ilmajohdoiksi tien varsiin. Tämä on järkevin ratkaisu sekä teknistaloudellisesti että vikatilanteissa.

— Ilmajohdon vikaantuessa vikapaikka tien varresta on helppo paikallistaa ja korjata. Maakaapelivian löytäminen ja korjaaminen kestää pitempään. Maakaapeloitaviin runkoverkkoihin voidaan syöttää sähköä kahdesta suunnasta, jatkaa verkostoinsinööri Mika Mielikäinen Järvi-Suomen Energialta. 

Tärkeiden runkoyhteyksien varmistamista

Kaikissa neljässä hankkeessa isoin osa toimitusvarmuuden lisäämistä on tärkeän runkoyhteyden kaapeloinnissa. Lisäksi hankealueilla on tärkeitä yhteiskunnallisia kohteita. Kerimäellä ja Savonlinnan Lähteelässä vedenottamot, sekä Tanhuvaaran urheiluopisto saavat varmempaa sähkönsiirtoa. Hankealueille sattuu myös tärkeitä pumppaamoja, joissa sähkökatkot ovat aiheuttaneet harmia.

Työskentelemme sähkön toimitusvarmuuden parantamiseksi 

Projektit ovat osa toimitusvarmuusinvestointiohjelmaamme, jonka tavoitteena on kaapeloida taajamien sähköverkot, sekä tärkeät runkoyhteydet tämän vuosikymmenen loppuun mennessä. Asemakaava-alueiden maakaapeloinnilla saadaan kustannustehokkaasti sähkönkäyttäjiä myrskyjen ja lumikuormien aiheuttamilta häiriöiltä paremman toimitusvarman verkon piiriin. Tämän lisäksi ikääntyviä haarajohtoja siirretään metsistä tien varsiin ilmajohdoiksi. Järvi-Suomen Energia investoi vuonna 2019 sähköverkon kehittämiseen ja toimitusvarmuuden parantamiseen noin 50 miljoonaa euroa. 

Maakaapelointi on ensisijainen verkostoratkaisu asemakaava-alueilla ja taajamiin sähköä syöttävissä verkoissa sekä käyttöteknisesti tärkeillä muilla yhteyksillä. Ilmajohtoja siirretään teiden varsiin taajamien ulkopuolisille alueille. 

Pahoittelemme työmaista aiheutuvaa kaikenlaista haittaa tai epämukavuutta alueen asukkaille.  

 

Järvi-Suomen Energialla huolehdimme sähköenergian jakelusta yli 101 000 asiakkaalle. Jakeluverkkoyhtiön ammattilaisina työskentelemme noin 27 000 kilometrin mittaisen sähköverkoston parissa kauniissa, mutta sähkönjakelulle haastavassa eteläsavolaisessa maisemassa. Asiakaskuntamme koostuu alueen vapaa-ajan asukkaista, ympärivuotisista asukkaista sekä yrityksistä ja organisaatioista. Monipuolinen asiakaskunta kirittää meitä laadukkaan sähkönjakelun lisäksi nykyaikaisen viestinnän tuottamiseen.