Saneeraamme sähköverkkoa Rantasalmella toimitusvarmuuden parantamiseksi

Parannamme sähkön toimitusvarmuutta Rantasalmella Paltalan ja Lahdenkylän, Paltalan ja Osikonmäen sekä taajaman ja Osikonmäen välillä asentamalla kaapeleita maan alle ja siirtämällä ilmajohtoja metsistä tien varteen. Saneeraustyömaita on kolme ja niiden maastosuunnittelu alkoi marraskuun alussa. Maanrakennustyöt alkavat keväällä maan sulettua. Suunnitelman mukainen valmistuminen töille on marraskuussa 2019. Töiden valmistuttua toimitusvarman verkon piiriin liittyy 392 sähkönjakelun asiakasta. Jokaisella hankkeella on eri pääurakoitsijat. Rakennuttaja on Järvi-Suomen Energia Oy

Julkaistu: 10.1.2019 12.53 (Päivitetty: 15.1.2019 8.29)

Urakoitsijamme asentaa sekä pienjännite- että keskijänniteverkkoa maan alle noin 72 kilometriä, pienjännite- ja keskijänniteilmajohtoa noin 16 kilometriä ja liittää verkkoon 35 uutta muuntajaa sekä purkaa ilmajohtoverkkoa 73 kilometriä.

Hankkeiden kokonaiskustannukset ovat 3,7 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa noin 42 euroa jokaista saneerattua verkostometriä kohti.

Uusia hankkeita on kolme ja jokaisella on eri pääurakoitsija. Sähkönverkon sijoittamista maastoon Taajaman ja aseman seudun välille suunnittelee pääurakoitsija Eltel Networks Oy. Lahdenkylän, Paltalan ja Osikonmäen välisellä alueella on kaksi erillistä hanketta. Toinen hankkeista kuuluu Enerke Oy:lle ja toinen KSS Rakennus Oy:lle. Maansiirtourakoitsijat selviävät kevääseen mennessä.

Sähköverkon suunnitteleminen maastoon sekä maanomistajien ja viranomaisten kanssa tehtävät maankäyttösopimukset pyritään tekemään talven aikana.

— Urakoitsijoillamme on tavoitteena saada lupa-asiat ja verkostorakenteiden maastosijoitukset kuntoon talven aikana, jotta maanrakennustöihin päästäisiin heti keväällä lumien sulamisen ja maaperän kuivumisen jälkeen. Ilmajohtorakentamista pyritään pääsemään aloittamaan jo lopputalven aikana. Vanhan verkon purkutyöt, sekä maanrakentamisen viimeistelytyöt tehdään talven ja kevään 2020 aikana, kertoo verkostoinsinööri Mika Mielikäinen Järvi-Suomen Energialta. 

Sekä ilmajohto- että maakaapeliverkkoa

Rantasalmella siirretään sähköverkkoa sekä metsistä ilmajohdoksi tien varsiin, kuin myös maakaapeliksi. Tärkeät vastasyötettävät runkoyhteydet, sekä mahdollisuuksien mukaan asiakkaiden tonteille tulevat pienjännitejohdot pyritään maakaapeloimaan. Sähköverkon osat jotka ovat ns. haarajohtoja ja eivät ole syötettävissä toista kautta, rakennetaan ilmajohdoiksi tien varsiin. Tämä on järkevin ratkaisu sekä teknistaloudellisesti, että vikatilanteissa.

Ilmajohdon vikaantuessa vikapaikka tien varresta on helppo paikallistaa ja korjata. Maakaapelivian löytäminen ja korjaaminen kestää pitempään. Maakaapeloitavat runkoverkot ovat syötettävissä kahdesta suunnasta, kertoo verkostoinsinööri Mika Mielikäinen Järvi-Suomen Energialta. 

Työskentelemme sähkön toimitusvarmuuden parantamiseksi 

Projekti on osa toimitusvarmuusinvestointiohjelmaamme, jonka tavoitteena on kaapeloida taajamien sähköverkot, sekä tärkeät runkoyhteydet tämän vuosikymmenen loppuun mennessä. Asemakaava-alueiden maakaapeloinnilla saadaan kustannustehokkaasti sähkönkäyttäjiä myrskyjen ja lumikuormien aiheuttamilta häiriöiltä paremman toimitusvarman verkon piiriin. Tämän lisäksi ikääntyviä haarajohtoja siirretään metsistä tien varsiin ilmajohdoiksi. Järvi-Suomen Energia investoi vuonna 2019 sähköverkon kehittämiseen ja toimitusvarmuuden parantamiseen noin 50 miljoonaa euroa. 

Maakaapelointi on ensisijainen verkostoratkaisu asemakaava-alueilla ja taajamiin sähköä syöttävissä verkoissa sekä käyttöteknisesti tärkeillä muilla yhteyksillä. Ilmajohtoja siirretään teiden varsiin taajamien ulkopuolisille alueille. 

Pahoittelemme työmaista aiheutuvaa kaikenlaista haittaa tai epämukavuutta alueen asukkaille.