Saneeraamme sähköverkkoa Juvan alueella

Parannamme sähkön toimitusvarmuutta Juvan alueella asentamalla kaapeleita maan alle. Saneeraustyömaat sijaitsevat välillä Paatela–Kummunpuro. Maanrakennustyöt alkavat toukokuun alussa. Suunnitelman mukainen valmistuminen töille on marraskuussa 2019.

Julkaistu: 25.4.2019 15.44

Urakoitsijamme asentaa sekä pienjännite- että keskijänniteverkkoa maan alle noin 20 kilometriä ja rakentaa ilmajohtoa 1 km.  Ilmajohtoverkkoa puretaan 19 kilometriä ja verkkoon liitetään 9 uutta muuntajaa. Urakoitsijana hankkeella on Elvera Oy. Rakennuttaja on Järvi-Suomen Energia Oy.

Hankkeen kokonaiskustannus on 1,05 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa noin 50 euroa jokaista saneerattua verkostometriä kohti.

Työmaat sijaitsevat välillä Paatela–Kummunpuro. Työmaat voivat ajoittain hidastaa tai hankaloittaa liikenteen sujuvuutta. Pahoittelemme työmaista aiheutuvaa kaikenlaista haittaa tai epämukavuutta alueen asukkaille.

— Maanrakennustyöt alkavat heti maaperän kuivumisen jälkeen. Vanhan verkon purkutyöt, sekä maanrakentamisen viimeistelytyöt tehdään talven ja kevään 2020 aikana, kertoo verkostoinsinööri Jani Siltala Järvi-Suomen Energialta.

Hankkeet lisäävät sähkön toimitusvarmuutta Juvalla. Saneerauksen kohteena on myös muuntajalta kotitalouksiin sijaitsevia johdonosia.

Työskentelemme sähkön toimitusvarmuuden parantamiseksi

Projektit ovat osa toimitusvarmuusinvestointiohjelmaamme, jonka tavoitteena on kaapeloida taajamien sähköverkot, sekä tärkeät runkoyhteydet tämän vuosikymmenen loppuun mennessä. Asemakaava-alueiden maakaapeloinnilla saadaan kustannustehokkaasti sähkönkäyttäjiä myrskyjen ja lumikuormien aiheuttamilta häiriöiltä paremman toimitusvarman verkon piiriin. Tämän lisäksi ikääntyviä haarajohtoja siirretään metsistä tien varsiin ilmajohdoiksi. Järvi-Suomen Energia investoi vuonna 2019 sähköverkon kehittämiseen ja toimitusvarmuuden parantamiseen noin 50 miljoonaa euroa.

Maakaapelointi on ensisijainen verkostoratkaisu asemakaava-alueilla ja taajamiin sähköä syöttävissä verkoissa sekä käyttöteknisesti tärkeillä muilla yhteyksillä. Ilmajohtoja siirretään teiden varsiin taajamien ulkopuolisille alueille.

Järvi-Suomen Energialla huolehdimme sähköenergian jakelusta yli 102 000 asiakkaalle. Jakeluverkkoyhtiön ammattilaisina työskentelemme noin 27 000 kilometrin mittaisen sähköverkoston suunnittelun, rakennuttamisen, käytön ja kunnossapidon parissa kauniissa, mutta sähkönjakelulle haastavassa eteläsavolaisessa maisemassa. Asiakaskuntamme koostuu alueen vapaa-ajan asukkaista, ympärivuotisista asukkaista sekä yrityksistä ja organisaatioista. Monipuolinen asiakaskunta kirittää meitä laadukkaan sähkönjakelun lisäksi nykyaikaisen viestinnän tuottamiseen.