Parannamme sähkön toimitusvarmuutta Haukivuorella

Parannamme sähkön toimitusvarmuutta Haukivuorella asentamalla kaapeleita maan alle ja rakentamalla uutta ilmajohtoa. Saneeraustyömaita on kaksi. Työmaat sijaitsevat välillä Saari–Haapalahti ja Haukivuori–Oininki–Tirkkola. Maanrakennustyöt alkavat toukokuussa ja suunnitelman mukainen valmistuminen töille on marraskuussa 2019.

Julkaistu: 3.5.2019 10.25

Urakoitsijamme asentaa sekä pienjännite- että keskijänniteverkkoa maan alle noin 21 kilometriä ja rakentaa ilmajohtoa 12 km. Verkkoon liitetään 16 muuntajaa, joista 5 on pylväsmuuntajaa. Verkkoa puretaan 41 kilometriä. Urakoitsijoina hankkeilla on Elvera Oy. Rakennuttaja on Järvi-Suomen Energia Oy

Hankkeiden kokonaiskustannukset ovat 1,95 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa noin 59 euroa jokaista saneerattua verkostometriä kohti.

Työmaat sijaitsevat Haukivuorella, välillä Saari–Haapalahti ja Haukivuori–Oininki–Tirkkola. Työmaat voivat ajoittain hidastaa tai hankaloittaa liikenteen sujuvuutta. Pahoittelemme työmaista aiheutuvaa kaikenlaista haittaa tai epämukavuutta alueen asukkaille.

— Maanrakennustyöt alkavat heti maaperän kuivumisen jälkeen. Vanhan verkon purkutyöt, sekä maanrakentamisen viimeistelytyöt tehdään talven ja kevään 2020 aikana, kertoo verkostoinsinööri Jani Siltala Järvi-Suomen Energialta.

Hankkeet lisäävät sähkön toimitusvarmuutta Haukivuorella. Saneerauksen kohteita on myös muuntajalta kotitalouksiin sijaitsevalla johdonosalla.

Työskentelemme sähkön toimitusvarmuuden parantamiseksi

Projektit ovat osa toimitusvarmuusinvestointiohjelmaamme, jonka tavoitteena on kaapeloida taajamien sähköverkot, sekä tärkeät runkoyhteydet tämän vuosikymmenen loppuun mennessä. Asemakaava-alueiden maakaapeloinnilla saadaan kustannustehokkaasti sähkönkäyttäjiä myrskyjen ja lumikuormien aiheuttamilta häiriöiltä paremman toimitusvarman verkon piiriin. Tämän lisäksi ikääntyviä haarajohtoja siirretään metsistä tien varsiin ilmajohdoiksi. Järvi-Suomen Energia investoi vuonna 2019 sähköverkon kehittämiseen ja toimitusvarmuuden parantamiseen noin 50 miljoonaa euroa.

Maakaapelointi on ensisijainen verkostoratkaisu asemakaava-alueilla ja taajamiin sähköä syöttävissä verkoissa sekä käyttöteknisesti tärkeillä muilla yhteyksillä. Ilmajohtoja siirretään teiden varsiin taajamien ulkopuolisille alueille.

Järvi-Suomen Energialla huolehdimme sähköenergian jakelusta yli 102 000 asiakkaalle. Jakeluverkkoyhtiön ammattilaisina työskentelemme noin 27 000 kilometrin mittaisen sähköverkoston suunnittelun, rakennuttamisen, käytön ja kunnossapidon parissa kauniissa, mutta sähkönjakelulle haastavassa eteläsavolaisessa maisemassa. Asiakaskuntamme koostuu alueen vapaa-ajan asukkaista, ympärivuotisista asukkaista sekä yrityksistä ja organisaatioista. Monipuolinen asiakaskunta kirittää meitä laadukkaan sähkönjakelun lisäksi nykyaikaisen viestinnän tuottamiseen.