Koneoppiminen auttaa ennustamaan myrskyjen aiheuttamia sähkökatkoja

Järvi-Suomen Energia tekee yhteistyötä Ilmatieteen laitoksen kanssa hankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää järjestelmä myrskyjen ja niiden aiheuttamien sähköverkon häiriötilojen ennustamiseen ja ennakointiin.

Julkaistu: 30.7.2019 13.18

Iltasanomat linkki ja STT linkki ovat 29.7.2019 uutisoineet myrskytuhojen ja niiden aiheuttamien sähkökatkojen ennustamisesta.

Järjestelmän kehityksessä ovat mukana itäsuomalaiset sähkön jakeluverkkoyhtiöt Järvi-Suomen Energia, Loiste Sähköverkko ja Imatran seudun sähkönsiirto edustamassa kriittisen infran ylläpidon toimijoita sähkönjakelun kentältä. Järvi-Suomen Energia oli aloitteellinen hankkeen käynnistämisessä Ilmatieteen laitoksen kanssa.

Järvi-Suomessa 2019 tammi-helmikuussa koetun Aapeli-myrskyn ja sen jälkeensä jättämien lumikuormaongelmien tuhoja korjattiin useita viikkoja.  Järvi-Suomen Energialle aiheutuneet kustannukset olivat noin 4 miljoonan euron luokkaa. Toisaalta lumikuormaongelmista saimme jälleen kerättyä suuren massan arvokasta dataa talvimyrskyn ja lumikuormien aiheuttamista vahingoista, jota voidaan mahdollisesti käyttää järjestelmän koneoppimisen pohjana tulevaisuudessa.

Mahdollisuus ennakoida talven luomia olosuhteita paremmin on tärkeää sillä juuri talven myräkät ovat sääolosuhteiden puolesta vaarallisia ja tuhoisia esim. kylmyydestä aiheutuva rakennusten jäähtyminen).

Luonto ja sääolosuhteet tarjoavat haasteita sähköverkon hallintaan

Itäisen Suomen luontoa hallitsevat metsät, järvet, korkeuserot ja kallioinen maaperä, mikä tekee sähköverkon rakentamisesta ja varsinkin huoltamisesta varsin haasteellista. Sähköverkon vikojen korjaaminen on ihmisvetoista maastossa tapahtuvaa fyysistä työtä.  Nyt esitellyssä hankkeessa on yhdistynyt osaaminen ja tietotaito erilaisissa olosuhteissa -  maaseudulla ja kaupungissa toimivilta toimijoilta auttamaan ja nopeuttamaan vikojen paikantamista ja korjaamista.

Tällä hetkellä järjestelmä ennustaa taitavasti ukkoskuuroja ja osaa arvioida ennalta niiden tuomien tuhojen vakavuutta. Kehitystyön tavoitteena on minimoida häiriötilanteista asiakkaille aiheutuva haitta ja lisätä yhteiskunnallista turvallisuutta.

Työ jatkuu tiiviissä yhteistyössä ja tavoitteena on analysoida matalapainemyrskyjä niin kesällä kuin talvella. Kyky ennakoida ja analysoida lumikuormia vaatii erilaisen lähestymistavan, koska vikatyyppi on erilainen. 

SASSE-hanke

Sään aiheuttaman sähköverkon suurhäiriöiden ennustaminen data-analyysin keinoin

Anywhere-hanke

Yhteistyön vahvistaminen digi-työkaluilla ja vuorovaikutuksella

Koneoppiminen

sähkönjakelun sujuvuutta ja varmuutta edistämässä