Juvan sähköverkon saneeraus jatkuu

Parannamme sähkön toimitusvarmuutta Juvan Aittomäessä asentamalla kaapeleita maan alle ja rakentamalla ilmajohtoa. Maanrakennustyöt alkavat kesäkuussa. Suunnitelman mukainen valmistuminen töille on marraskuussa 2019.

Julkaistu: 5.6.2019 12.09

Urakoitsijamme asentaa sekä pienjännite- että keskijänniteverkkoa maan alle noin 10 kilometriä, rakentaa ilmajohtoa 4 kilometriä ja liittää verkkoon 7 uutta muuntajaa, joista 3 on pylväsmuuntamoja. Ilmajohtoverkkoa puretaan 13 kilometriä.  Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 550 000 euroaUrakoitsijana hankkeella on Elvera Oy. Rakennuttaja on Järvi-Suomen Energia Oy.

Työmaa sijaitsee Aittomäessä. Työt voivat ajoittain hidastaa tai hankaloittaa liikenteen sujuvuutta. Pahoittelemme työmaasta aiheutuvaa kaikenlaista haittaa tai epämukavuutta alueen asukkaille.

- Maanrakennustyöt alkavat kesäkuun alkupuolella. Vanhan verkon purkutyöt, sekä maanrakentamisen viimeistelytyöt tehdään talven ja kevään 2020 aikana, kertoo verkostoinsinööri Jani Siltala Järvi-Suomen Energialta.

Hankkeet lisäävät sähkön toimitusvarmuutta Juvan alueella. Saneerauksen kohteena on myös muuntajalta kotitalouksiin sijaitsevia johdonosia.

Työskentelemme sähkön toimitusvarmuuden parantamiseksi

Projektit ovat osa toimitusvarmuusinvestointiohjelmaamme, jonka tavoitteena on kaapeloida taajamien sähköverkot, sekä tärkeät runkoyhteydet tämän vuosikymmenen loppuun mennessä. Asemakaava-alueiden maakaapeloinnilla saadaan kustannustehokkaasti sähkönkäyttäjiä myrskyjen ja lumikuormien aiheuttamilta häiriöiltä paremman toimitusvarman verkon piiriin. Tämän lisäksi ikääntyviä haarajohtoja siirretään metsistä tien varsiin ilmajohdoiksi. Järvi-Suomen Energia investoi vuonna 2019 sähköverkon kehittämiseen ja toimitusvarmuuden parantamiseen noin 48 miljoonaa euroa.

Maakaapelointi on ensisijainen verkostoratkaisu asemakaava-alueilla ja taajamiin sähköä syöttävissä verkoissa sekä käyttöteknisesti tärkeillä muilla yhteyksillä. Ilmajohtoja siirretään teiden varsiin taajamien ulkopuolisille alueille.

Me Järvi-Suomen Energialla huolehdimme sähköenergian jakelusta yli 102 000 asiakkaalle. Jakeluverkkoyhtiön ammattilaisina työskentelemme noin 27 000 kilometrin mittaisen sähköverkoston suunnittelun, rakennuttamisen, käytön ja kunnossapidon parissa kauniissa, mutta sähkönjakelulle haastavassa eteläsavolaisessa maisemassa. Asiakaskuntamme koostuu alueen vapaa-ajan asukkaista, ympärivuotisista asukkaista sekä yrityksistä ja organisaatioista. Monipuolinen asiakaskunta kirittää meitä laadukkaan sähkönjakelun lisäksi nykyaikaisen viestinnän tuottamiseen.