Huolehdimme asiakkaistamme

Teemme jatkuvaa järjestelmien ja toiminnan kehittämistä ja tehostamista. Tämä auttaa meitä häiriötilanteiden hallinnassa, mutta mahdollistaa myös sähköverkon sujuvan käytön ja kunnossapidon. Näistä toimista saatava hyöty näkyy myös asiakkaan arjessa.

Julkaistu: 10.1.2019 10.25 (Päivitetty: 15.1.2019 8.29)

Kumppanuuksien vahvistaminen ja syventäminen

Kumppanuuksien vahvistaminen ja syventäminen näkyy asiakkaalle niin, että esimerkiksi myrskytilanteessa meillä on käytössämme riittävästi henkilöresursseja asiakkaan palvelemiseksi. Tällöin pitkiä palvelujonoja ei pääse syntymään niin puheluiden, kuin asiakkaiden lähettämien vikailmoituslomakkeiden osalta.

 

Ennakoiva kunnossapito

Ennakoivan kunnossapidon hyöty asiakkaalle on se, että esimerkiksi ennalta suoritettavat sähkölinjojen tarkistukset ja raivaukset vähentävät sääolosuhteiden aiheuttamia häiriöitä sähkönjakelussa, sekä nopeuttavat sähkönjakeluun syntyneiden vikojen korjausta. Myös muut ennakoivan kunnossapidon työt turvaavat mahdollisimman häiriöttömän sähkönjakelun. Ennakoivan kunnossapidon kokonaisuus on nykyään pääurakoitsijamme vastuulla. Samalla myös kriisinaikaisten käytettävissä olevien resurssien määrä on noussut.

 

Vikojen hallinnointi

Sähkönjakelunhäiriön vika-alueet ovat pienentyneet ja vikojen korjausajat ovat lyhentyneet uuden teknologian, sekä investointien avulla. Asiakkaalle tämä näkyy lyhyempinä sähkönjakelun keskeytyksinä, sekä harvempina sähkönjakelun keskeytyksinä.

 

Digitaaliset kokonaisuudet

Digitaaliset kokonaisuudet tehostavat vianhoidollista kokonaisuutta, jolloin sähkönjakelun häiriöiden kestoa saadaan lyhennettyä. Digitaalisten keskeytyskorttien avulla tehostetaan uusien rakentamiskohteiden käyttöönottoa tiedottamisen vasteajan pienentyessä 24 tuntia. Digitaalisten keskeytyskorttien käyttöönoton myötä asiakas saa myös tietoonsa käyttöpaikkaansa koskevat KJ-verkon sähkönjakelun häiriöt esimerkiksi myrskytilanteessa. Tulevaisuuden digitaalisuustavoitteemme tukevat entisestään kokonaisuuden hallittavuutta, vaivattomuutta ja asiakaspalvelua.

 

Etelä-Savon valmiusjohtoryhmä

Ryhmä käsittelee Etelä-Savon alueen kriisitilanteiden hallintaan ja johtamiseen liittyviä asioita eri toimialoilla. Mukana ryhmätyössä on edustaja kriittisen infran toimialoilta kuten sähkö, tele, pelastus, puolustusvoimat jne. Uudenvuoden vaihteeseen ajoittuneen lumimyräkkätilanteen hallinnassa valmiusjohtoryhmän katsaukseen liittyi useita muitakin tahoja kuten kuntien edustajat saamaan ja jakamaan yhteistä tilannekuvaa.

 

Kansainvälisyys

Kehityksellisyytemme ansiosta olemme voineet osallistua kansainvälisiin hankkeisiin, esimerkiksi EU-tasoisessa ANYWHERE-hankkeessa mukanaolo tuottaa työkaluja, jotka auttavat sääolosuhteiden aiheuttamien kriisitilanteiden hallintaan. Tämä puolestaan tehostaa työskentelyä sähkönjakelun häiriötilanteissa.