Saneeraamme sähköverkkoa Lievestuoreella toimitusvarmuuden parantamiseksi

Parannamme sähkön toimitusvarmuutta Lievestuoreen alueella asentamalla kaapeleita maan alle. Maanrakennustyöt alkavat lumien sulettua huhtikuussa. Suunnitelman mukainen valmistuminen töille on marraskuussa 2019. Työmaat sijaitsevat välillä Lievestuore–Lipeälampi.

Julkaistu: 16.4.2019 10.35

Urakoitsijamme asentaa sekä pienjännite- että keskijänniteverkkoa maan alle noin 30 kilometriä ja liittää verkkoon 15 uutta muuntajaa sekä purkaa ilmajohtoverkkoa 16 kilometriä. Hankkeiden kokonaiskustannukset ovat 1,65 mijoonaa euroa, mikä tarkoittaa noin 55 euroa jokaista saneerattua verkostometriä kohti. Urakoitsijana hankkeella on Voimatel Oy. Rakennuttaja on Järvi-Suomen Energia Oy.

Työmaat sijaitsevat välillä Lievestuore–Lipeälampi. Työmaat voivat ajoittain hidastaa tai hankaloittaa liikenteen sujuvuutta. Pahoittelemme työmaista aiheutuvaa kaikenlaista haittaa tai epämukavuutta alueen asukkaille.

– Maanrakennustyöt alkavat heti lumien sulamisen ja maaperän kuivumisen jälkeen. Vanhan verkon purkutyöt, sekä maanrakentamisen viimeistelytyöt tehdään talven ja kevään 2020 aikana, kertoo verkostoinsinööri Jani Siltala Järvi-Suomen Energialta.

Työskentelemme sähkön toimitusvarmuuden parantamiseksi 

Projektit ovat osa toimitusvarmuusinvestointiohjelmaamme, jonka tavoitteena on kaapeloida taajamien sähköverkot, sekä tärkeät runkoyhteydet tämän vuosikymmenen loppuun mennessä. Asemakaava-alueiden maakaapeloinnilla saadaan kustannustehokkaasti sähkönkäyttäjiä myrskyjen ja lumikuormien aiheuttamilta häiriöiltä paremman toimitusvarman verkon piiriin. Tämän lisäksi ikääntyviä haarajohtoja siirretään metsistä tien varsiin ilmajohdoiksi. Järvi-Suomen Energia investoi vuonna 2019 sähköverkon kehittämiseen ja toimitusvarmuuden parantamiseen noin 50 miljoonaa euroa.

Maakaapelointi on ensisijainen verkostoratkaisu asemakaava-alueilla ja taajamiin sähköä syöttävissä verkoissa sekä käyttöteknisesti tärkeillä muilla yhteyksillä. Ilmajohtoja siirretään teiden varsiin taajamien ulkopuolisille alueille.

Me Järvi-Suomen Energialla huolehdimme sähköenergian jakelusta yli 102 000 asiakkaalle. Jakeluverkkoyhtiön ammattilaisina työskentelemme noin 27 000 kilometrin mittaisen sähköverkoston suunnittelun, rakennuttamisen, käytön ja kunnossapidon parissa kauniissa, mutta sähkönjakelulle haastavassa eteläsavolaisessa maisemassa. Asiakaskuntamme koostuu alueen vapaa-ajan asukkaista, ympärivuotisista asukkaista sekä yrityksistä ja organisaatioista. Monipuolinen asiakaskunta kirittää meitä laadukkaan sähkönjakelun lisäksi nykyaikaisen viestinnän tuottamiseen.