Työtaistelu saattaa vaikuttaa sähkönjakeluun Järvi-Suomen Energian verkkoalueella

Sähköliiton jäsenten ylityökielto alkaa 1.2.2018, joten se vaikuttaa maastossa työskentelevän henkilökunnan saatavuuteen sähkönverkon vikojen korjauksessa viikonlopun aikana. Järvi-Suomen Energia on varautunut tilanteeseen vahvistamalla viankorjausresurssia mahdollisuuksien mukaan. Varautumistoimenpiteistä huolimatta työtaistelutoimet voivat vaikuttaa sähkönjakelun laatuun verkkoalueellamme.

Julkaistu: 1.2.2018 14.05

Järvi-Suomen Energia ylläpitää viankorjausreserviä, jotta viat voitaisiin hoitaa mahdollisimman nopeasti vuorokaudenajasta riippumatta. Työtaistelutoimien vuoksi tavanomainen viankorjausreservimme on normaalia pienempi, joten korjaustyötä joudutaan priorisoimaan. Vika korjataan aina, kun kyse on viasta tai vian aiheuttamasta keskeytyksestä, joka aiheuttaa hengen-, terveyden- tai omaisuudenvaaraa ja joka voidaan korjata niin sanottuna hätätyönä. 

Ylityökielto voi siten johtaa normaalia pidempiin keskeytyksiin kotitalouksien ja yritysten sähkönjakelussa. Erityisesti viikonloppu on pitkä varsinaisen työajan ulkopuolella oleva ajanjakso. Päivystysaikana tavanomaisesti hoidettavat viat koskettavat kerrallaan vain pientä osaa asiakkaista.

Järvi-Suomen Energia pyytää asiakkaitaan varautumaan sähkönjakelun keskeytyksiin.

Lue sivuiltamme sähkökatkoon varautumisesta.