Tavoitteenamme on vastuullinen, nykyaikainen ja positiivinen asiakaskohtaaminen

Osallistumme vuosittain asiakastyytyväisyystutkimukseen, joka antaa meille vinkkiä siitä, mihin suuntaan Järvi-Suomen Energian – eli käytännössä meidän, työtä tekevien yksilöiden tulee kehittyä. Kun saamme näkemystä asiakkaan tahtotilasta, meillä on mahdollisuus onnistua yhteisellä ponnistuksella.

Julkaistu: 30.1.2018 10.09

Syyskuussa 2017 toteutettiin haastattelu, jonka perusteella te asiakkaat, olette kohtalaisen tyytyväisiä toimintaamme. Yhtiömme imagolliset vahvuudet ovat asiantuntevuus, vastuullisuus ja luotettavuus. Ne tunnistammekin hyvin oman työmme suorittamisessa. Kolikon kääntöpuolena ovat vanhanaikaisuus ja joustamattomuus. Kiitos palautteessa, huomioimme tämän oman toimintamme kehittämisessä.

Te asiakkaat olette kiittäneet meitä palveluhalukkuudesta ja sovittujen asioiden hoitamisesta. Näistä onnistumisista pidämme kiinni jatkossakin. Tulokset antoivat ymmärtää, että meitä on hankala tavoittaa, tähän kiinnitämme huomiota. Palvelumme ei voi olla hyvää, jos emme kohtaa teitä riittävän kattavasti.

Tutkimuksen tulos on kaksijakoinen sähkönjakelun häiriöihin liittyen: tyytyväisyys sähkönjakelun toimivuuteen on noussut jonkin verran, mutta vikojen korjausnopeudessa on tulosten mukaan kehitettävää.

Tutkimuksen viitekehyksenä mainittakoon, että Järvi-Suomen Energian lisäksi tutkimukseen osallistui kymmenen muuta jakeluverkkoyhtiötä. Tutkimuksen toteutti IRO Research & Consulting.