Voimme vaikuttaa suurhäiriöstä toipumisen nopeuteen hyvällä varautumisella

Sähkönjakeluverkon varautumisen kasvot ovat moninaiset. Teemme työtä suurhäiriöön varautumiseksi pitkäjänteisillä teknisillä ratkaisuilla, mutta myös muilla toimenpiteillä. Osallistumme yhteistyöhankkeisiin, jotka tukevat varautumista ja nopeaa toipumista. Häiriötilanteen eturintamassa toimivien ihmisten väliset verkostot vahvistuvat ja kanssakäyminen on mutkatonta. Vaikuttavuus näkyy lisääntyneenä tiedonvaihtona, turvallisuutena ja toiminnan sujuvuutena. Näin pääsemme myös yksittäisistä, eri tahojen tilannekuvista, kokonaistilanteen ymmärtämiseen.

Julkaistu: 12.4.2018 8.00 (Päivitetty: 12.4.2018 8.02)

Sähkökatkojen osalta vuosi 2017 oli hyvin rauhallinen Järvi-Suomen Energian jakeluverkossa. Olemme jalostaneet vikapalveluketjumme toimivuutta siten, että kustannustehokkaalla työllä saadaan vasteaikoja pienennettyä. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme pääurakoitsijamme Elvera Oy kanssa. Sisäisten auditointien kautta voimme varmistaa kaikkien toimintaan osallistuvien tahojen korkea laatutaso.

Tuleviin suurhäiriöihin emme voi kuitenkaan vaikuttaa kovinkaan paljon. Varautumisen kautta voimme pienentää vahinkoja ja nopeuttaa vahinkojen toipumisaikaa.

Varautumiseen ja suurhäiriötilanteisiin liittyvä yhteistyö Ilmatieteen laitoksen kanssa on jalostunut SASSE-hankkeen sekä ANYWHERE-nimisen EU-hankeen kautta. Suurhäiriöiden hoitoon liittyvien toimintojen kehittäminen laajalla rintamalla tuo tuloksena asiakastyytyväisyyttä, tehokkaampaa resurssien käyttöä. SASSE-hankkeen tiimoilta on päästy pitkälti niihin tuloksiin, joita tavoiteltiin.

Digitaalisuuden tuomat mahdollisuudet ovat sähköverkon käyttötoiminnassakin hyödynnettävä. Meneillään olevat hankkeet tukevat valmiuttamme tuottaa asiakkaille laadukasta tilanneymmärrystä sekä nopeaa vikapalvelua.

Tutustu hankkeisiin: