SASSE. Mitä sekin tarkoittaa?

Sään aiheuttaman sähköverkon suurhäiriöiden ennustaminen eli SASSE on Järvi-Suomen Energian aktiivisen otteen ansiosta käynnistynyt yhteistyöhanke Ilmatieteen laitoksen, Loiste Sähköverkon, Imatran Seudun Sähkönsiirron ja Järvi-Suomen Energian kesken. On luotu vaikuttavuusennuste, jolla voidaan arvioida ennakolta rajuilman vaikutuksia sähköverkon vikaantumiseen, sähköttömien asiakkaiden määrään sekä jakeluverkkoyhtiölle aiheutuvia taloudellisia kustannuksia. Vaikuttavuusennusteet ovat vielä harvinaisia -etenkin näin pitkälle vietynä, niinpä SASSE on herättänyt kansainvälistä mielenkiintoa.

Julkaistu: 1.3.2018 12.50

Sään aiheuttamat sähkökatkot syntyvät jakeluverkkoon usein rajuilmojen (ukkosmyrskyt) ja matalapaineiden aiheuttamien tuulivahinkojen seurauksena. Talvella häiriöitä aiheuttavat puihin ja sähköjohtimille kerääntyvä lumikuorma ja tykkylumi.

Ensimmäisen kehitysjakson alussa tehtiin päätös keskittyä kesäisiin rajuilmatilanteisiin, koska Ilmatieteen laitoksella oli vastikään valmistunut tilanteeseen liittyvä Pekka Rossin (2015) väitöskirja. Projekti toteutettiin vuosien 2016-2017 aikana.

SASSE ei jääne tähän: luonteva kehityskulku on luoda yhteistyöllä ennuste matalapainemyrskyille ja kehitystyön myötä tarkastella mahdollisuuksia esim. lumikuormatilanteiden vaikuttavuuden ennustamiseen. Lumikuormatilanteet poikkeavat vikojen syntymekanismiltaan sekä viankorjauksen hallinnassa vaikkapa ukkosmyrskyistä.

Kaikissa näissä poikkeustilanteissa vaikutus on kuitenkin asiakkaille sama, laadukas arki kärsii sähkönjakelun katkoksista.

SASSE:n stepit:

  • Paikallisten rajuilmojen tunnistaminen
  • Aiemmin koettujen rajuilmojen ja vikatietojen yhdistäminen
  • Sähkökatkojen paikallinen ja ajallinen ennustaminen työkalulla
  • Tilannekuvan luominen ja Bisnes Intelligence (BI): tiedon muuttaminen näkemykseksi / tilannekuvaksi SASSE-työkalulla
  • Rajuilmoille vaikuttavuusennustetieto käytettävissä

Onnistunut ja täsmällinen varautuminen myötävaikuttaa sähkönjakelun palaamista normaaliksi.

Lue SASSE-hankkeen tulokset loppuraportista.