Rakennutamme maakaapeliverkkoa Luhangan Tammijärvellä sähkön toimitusvarmuuden parantamiseksi

Parannamme sähkön toimitusvarmuutta Tammijärvellä asentamalla kaapeleita maan alle. Saneeraustyömaa alkaa kesäkuussa ja suunnitelman mukainen valmistuminen uudelle verkolle on marraskuussa 2018. Vanhan sähköverkon purkutyö saataneen päätökseen keväällä 2019. Pääurakoitsijana urakassa toimii Eltel Oy. Työmaan rakennuttaa Järvi-Suomen Energia Oy.

Julkaistu: 7.6.2018 10.00 (Päivitetty: 7.6.2018 10.02)

Urakoitsijamme asentaa keski- ja pienjänniteverkko maan alle yhteensä noin 22 kilometriä ja liittää verkkoon 13 uutta muuntajaa. Ilmajohtoverkkoa puretaan yhteensä noin 16 kilometriä. Ilmajohdon purkaminen vapauttaa metsä- ja peltomaata hyöty- ja virkistyskäyttöön.

Tammijärvi-hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 1,2 miljoonaa euroa ja kyseinen työ koskettaa Tammijärven aluetta Luhangan suuntaan. Saneeraustyön toteutus vahvistaa entisestään sähkönjakeluvarmuutta alueella. Toteutamme työmaata mahdollisuuksien mukaan yhteiskaivuna, tämä toteutustapa on kustannustehokasta koska samoihin kaapeliojiin asennetaan samalla esim. valokuitua, eikä ojia tarvitse avata uudelleen myöhemmin.

—  Työmaalla voi olla ajoittain paikallisia vaikutuksia alueen asukkaille. Työmaalla on myös tiukka aikataulu, jota kiristi entisestään myöhäinen kevään tulo, kertoo verkostoinsinööri Jani Siltala Järvi-Suomen Energialta.

Työskentelemme sähkön toimitusvarmuuden parantamiseksi

 

Hanke on osa toimitusvarmuusinvestointiohjelmaamme, jonka tavoitteena on varmistaa taajamien sähkönsaanti tämän vuosikymmenen loppuun mennessä. Maakaapeloinnilla saadaan kustannustehokkaasti sähkönkäyttäjiä myrskyjen ja lumikuormien aiheuttamilta häiriöiltä paremman toimitusvarman verkon piiriin. Järvi-Suomen Energia investoi vuonna 2018 sähköverkon kehittämiseen ja toimitusvarmuuden parantamiseen noin 40 miljoonaa euroa.

Maakaapelointi on ensisijainen verkostoratkaisu asemakaava-alueilla ja taajamiin sähköä syöttävissä verkoissa sekä käyttöteknisesti tärkeillä muilla yhteyksillä. Ilmajohtoja siirretään teiden varsiin taajamien ulkopuolisille alueille.

Työmaalla voi olla vaikutuksia mm. liikenteen sujuvuudelle. Pahoittelemme työmaasta aiheutuvaa kaikenlaista haittaa tai epämukavuutta alueen asukkaille.