Rakennamme maakaapeliverkkoa Enonkoskella sähkön toimitusvarmuuden parantamiseksi

Parannamme sähkön toimitusvarmuutta Enonkoskella asentamalla kaapeleita maan alle. Saneeraustyö alkaa toukokuussa ja suunnitelman mukainen valmistuminen uudelle verkolle on marraskuussa 2018. Työn valmistuttua toimitusvarman verkon piiriin liittyy 571 sähkönjakelun asiakasta. Vanhan sähköverkon purkutyö saataneen päätökseen keväällä 2019. Pääurakoitsijana toimii Elvera Oy ja rakennuttaja on Järvi-Suomen Energia Oy.

Julkaistu: 9.5.2018 8.32 (Päivitetty: 9.5.2018 8.47)

Urakoitsijamme asentaa sekä pienjännite- että keskijänniteverkkoa maan alle noin 37 kilometriä ja liittää verkkoon 19 uutta muuntajaa sekä purkaa ilmajohtoverkkoa 29 kilometriä.  Toteutamme työmaan yhteiskaivuna Blue Lake Communications Oy:n sekä Enonkosken kunnan kanssa, mikä tekee rakentamisesta alueen asukkaiden kannalta järkevämpää. Tämä on myös kustannustehokas toimintamalli eri osapuolille.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 2,5 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa noin 68 euroa jokaista saneerattua verkostometriä kohti. Työmaan vaativuutta lisää kohteessa mahdollisesti toteutettava ja erityistä suunnittelua vaativa räjäytystyö. Lisäksi alueella on runsas kalliopitoinen maaperä, joka aiheuttaa maakaapeloinnille erityissuojaustarpeen kuten betonoinnin.

 —  Laaja työmaa vaikuttaa koko Enonkosken taajaman alueella jokaisesta tulosuunnasta katsoen ja sitä aletaan kaivaa kahdesta suunnasta alkaen Hyypiänniemestä ja Laasalantieltä. Monimuotoisuutta kaapeloinnille tuo myös kaksi vesikaapelireittiä, eli yhdelle työmaalle sattuu runsaasti erityispiirteitä. Työmaalla on tiukka aikataulu, jota kiristi entisestään myöhäinen kevään tulo, kertoo verkostoinsinööri Mika Mielikäinen Järvi-Suomen Energialta.

Työskentelemme sähkön toimitusvarmuuden parantamiseksi

Projekti on osa toimitusvarmuusinvestointiohjelmaamme, jonka tavoitteena on kaapeloida taajamien sähköverkot tämän vuosikymmenen loppuun mennessä. Taajamien maakaapeloinnilla saadaan kustannustehokkaasti sähkönkäyttäjiä myrskyjen ja lumikuormien aiheuttamilta häiriöiltä paremman toimitusvarman verkon piiriin. Järvi-Suomen Energia investoi vuonna 2018 sähköverkon kehittämiseen ja toimitusvarmuuden parantamiseen noin 40 miljoonaa euroa.

Maakaapelointi on ensisijainen verkostoratkaisu asemakaava-alueilla ja taajamiin sähköä syöttävissä verkoissa sekä käyttöteknisesti tärkeillä muilla yhteyksillä. Ilmajohtoja siirretään teiden varsiin taajamien ulkopuolisille alueille.

Työmaalla voi olla vaikutuksia mm. liikenteen sujuvuudelle. Pahoittelemme työmaasta aiheutuvaa kaikenlaista haittaa tai epämukavuutta alueen asukkaille.

Lisätietoja:

Mika Mielikäinen, verkostoinsinööri, Järvi-Suomen Energia Oy, p. 010 210 4377