Pienistä puroista - kiinnostaako oma sähköntuotanto?

Jos kiinnostuksesi heräsi, ota yhteys alueella toimivaan verkkoyhtiöön ennen laitteiston hankintaa. Verkkoon liittämisestä tulee tehdä sopimus verkonhaltijan kanssa. Järvi-Suomen Energialla sinua palvelee pientuotantoon liittyvissä kysymyksissä asiakaspalvelumme p. 0800 90444.

Julkaistu: 9.4.2018 8.00 (Päivitetty: 9.4.2018 8.02)
Kuva linkkiä varten -

Mitä on pienimuotoinen sähköntuotanto?

Pienimuotoinen sähköntuotanto on teholtaan tyypillisesti muutamia kilowatteja. Usein puhutaan mikrotuotannosta, joka on ensisijaisesti kohteen omaan käyttöön tarkoitettua pienimuotoista sähköntuotantoa. Mikrotuotannossa sähkön syöttäminen verkkoon on satunnaista tai vähäistä, eikä se ole tuotannon ensisijainen tavoite. Mikrotuotantoa ovat siis lähinnä yksityisten kuluttajien tai pienyritysten hankkimat pienet sähköntuotantolaitokset, jotka liitetään kulutuskohteen sähköjärjestelmään. Yleisimpiä tuotantolaitostyyppejä ovat tällä hetkellä tuulivoimalat, aurinkovoimalat sekä hyvin pienet biopolttolaitokset.

EU:n asettamat uusiutuvan energian lisäys- ja ilmastotavoitteet, pienten energiantuotantolaitosten hintojen halpeneminen, kuluttajien halu pienentää sähkölaskuaan sekä ympäristötietoisuus ovat lisänneet kiinnostusta hajautetusti sijoiteltuun sähkön lähituotantoon. Verkonhaltijan tehtävänä on tarjota tuotannolle luotettava verkko ja taata sähkönjakelun toiminta ja turvallisuus myös liittämisen jälkeen.

Ota yhteys alueella toimivaan verkkoyhtiöön ennen laitteiston hankintaa. Verkkoon liittämisestä tulee tehdä sopimus verkonhaltijan kanssa.

Energiateollisuus ry on tuottanut verkostosuosituksen, jonka tarkoituksena on helpottaa pienimuotoisen sähköntuotannon liittämisprosessia kaikkien asianosaisten kannalta. Suositus käsittää liittymisen tekniset vaatimukset ja kokoaa tietoa tarvittavista sopimuksista, mittauksesta, kustannusten jakautumisesta sekä mikrotuotannon markkinoille pääsystä. Suosituksessa on rajauduttu tarkastelemaan vain erittäin pienimuotoista sähköntuotantoa, mikrotuotantoa.

Yleistietolomakkeella ilmoitetaan verkonhaltijalle tiedot sähköverkon kanssa rinnan käyvän, nimellisteholtaan enintään 100 kVA tuotantolaitteiston liittämistä varten. Lomakkeen voit täyttää itse tai sen voi antaa täytettäväksi laitteiston toimittajalle ja/tai laitteiston kytkevälle sähköurakoitsijalle.

Huom! Yleistietolomake toimii parhaiten IE-selaimella. Täytetyn lomakkeen voit palauttaa meille sähköpostilla liittymamyynti@sssoy.fi