Mitä sähköverkossa tapahtuu?

Maakaapelointi ei ole ainoa keino, jolla parannamme sähkön toimitusvarmuutta. Kehitämme jatkuvasti yhteistyökumppaneiden kanssa arkisia toteutuksia, jotka tuovat parannusta sähkön laatuun ja toimitusvarmuuteen sekä palveluratkaisuihimme. Digitaalisuus luonteva osa toiminnan kehittämistä.

Julkaistu: 23.10.2018 9.27

Katse tulevaisuuden sähköverkkoon

Verkonrakentamisessa vastataan yhteiskunnan asettamiin vaatimuksiin ja varaudutaan tulevaan. Esimerkiksi verkkoon rakennetaan valmiiksi valokuitu, jonka avulla tietoa liikkuu entistä enemmän ja myös verkon valvonta tehostuu.

Valtaosa siirtohinnasta menee investointeihin sekä kunnossapitoon ja jopa 40 prosenttia siirtolaskusta on veroja.

Energiavirasto valvoo jakeluverkkoyhtiöiden hinnoittelua ja varmistaa toimenpiteillään asiakkaiden tasapuolisen kohtelun, verkkoyhtiöiden kustannustehokkaan toiminnan, kohtuullisen hinnoittelun ja mahdollisimman hyvälaatuisen sähköntoimituksen.

Katso videolta mitä sähköverkossa tapahtuu.