Maakaapeliverkon rakennuttaminen tehostaa sähkön toimitusvarmuutta Sulkavalla

Parannamme sähkön toimitusvarmuutta Sulkavalla asentamalla kaapeleita maan alle. Saneeraustyömaita on kaksi, joista toisella urakka alkoi toukokuussa, toisella kesäkuussa. Saneeraustyö valmistuu suunnitelman mukaan marraskuussa 2018. Pääurakoitsijana toimii Elvera Oy ja rakennuttajana on Järvi-Suomen Energia Oy.

Julkaistu: 11.6.2018 12.19

Maakaapelointia tehdään Kaartilankosken ja taajaman välillä sekä Kuhakosken ja taajaman välillä. Urakoitsijamme asentaa keski- ja pienjänniteverkkoa maan alle yhteensä noin 58 kilometriä ja liittää verkkoon 32 uutta muuntajaa. Urakan myötä toimitusvarman verkon piiriin liittyy 477 sähkönjakelun asiakasta.

Sähkönlaatu paranee alueella, koska vanhojen metsälinjojen tilalle rakennettava runkoverkko on suojassa myrskyiltä ja lumikuormilta.Ilmajohtoverkkoa rakennetaan 3,5 kilometriä ja puretaan 57 kilometriä.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 3,4 miljoonaa euroa. Kaartilankosken ja taajaman välinen urakka kustantaa 1,75 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa noin 51 euroa jokaista saneerattua verkostometriä kohden. Kuhakosken urakan kustannukset ovat 1,65 miljoonaa euroa,ja saneeratun metrin hinta on noin 61 euroa. Kaapeloitavan alueen maaperä on hyvin kivikkoista ja kallioista, mikä aiheuttaa huomattavia lisäkustannuksia kaapelien suojaukselle

 — Työmaalla voi olla hetkittäisiä vaikutuksia alueen asukkaille. Saarentien, Vilkaharjuntien ja Kuhakoskentien alueen kapeat väylät tuovat lisää haasteita kaapelointiin. Toivomme teillä liikkuvilta malttia ja varovaisuutta työkoneita kohdatessa, sanoo verkostoinsinööri Mika Mielikäinen Järvi-Suomen Energialta.

Työskentelemme sähkön toimitusvarmuuden parantamiseksi 

Projekti on osa toimitusvarmuuteen tähtäävää investointiohjelmaamme, jonka tavoitteena on kaapeloida taajamien sähköverkot tämän vuosikymmenen loppuun mennessä. Taajamien maakaapeloinnilla saadaan kustannustehokkaasti sähkönkäyttäjiä paremman ja toimitusvarman verkon piiriin. Siten vältytään myrskyjen ja lumikuormien aiheuttamilta häiriöiltä. Järvi-Suomen Energia investoi vuonna 2018 sähköverkon kehittämiseen ja toimitusvarmuuden parantamiseen noin 40 miljoonaa euroa. 

Maakaapelointi on ensisijainen verkostoratkaisu asemakaava-alueilla ja taajamiin sähköä syöttävissä verkoissa sekä muilla käyttöteknisesti tärkeillä yhteyksillä. Ilmajohtoja siirretään teiden varsiin taajamien ulkopuolisille alueille.

Pahoittelemme työmaasta aiheutuvaa kaikenlaista haittaa tai epämukavuutta alueen asukkaille.