Kesäkuun puuskaiset tuulet näkyivät sähkönjakelun laadussa

Voimakkaat tuulet aiheuttivat poikkeuksellisen suuren määrän sähkönjakelun häiriöitä kesäkuussa. Muut kesäkuukaudet ovat olleet suhteellisen rauhallisia sähkönjakelussa ja esimerkiksi laajat ukkosrintamat ovat kiertäneet etäältä Järvi-Suomen seudut.

Julkaistu: 6.9.2018 9.45

Tämän vuoden kesäkuu oli poikkeuksellinen sähkönjakelun laadun suhteen. Kesäkuussa Järvi-Suomen Energian jakeluverkostoon tuli 430 keskijänniteverkon vikaa, mikä on harvinaisen paljon. Viime vuoden kesäkuussa vastaava luku oli 99.

– Eniten häiriöitä sähkönjakeluun aiheuttivat kesäkuun alkupäivien ja juhannuksen myrskytuulet, kertoo Järvi-Suomen Energian käyttöinsinööri Tomi Öster.

Heinä-elokuussa keskijänniteverkon vikoja on ollut yhteensä noin 140 kappaletta. Heinäkuu oli sähkönjakelun häiriöiden suhteen rauhallinen, elokuun ensimmäisellä viikolla jakelualueellamme oli muutamia ukkosia ja puuskaisia tuulia, jotka aiheuttivat sähkökatkoksia. Ilmoituksia pien- ja keskijänniteverkon vikahavainnoista on kesän aikana kertynyt yhteensä noin 1520 kappaletta.

Myös sähköverkon viankorjaustyöt näkyvät asiakkaille sähkökatkoksina

Vian aiheuttajan rajaaminen ja viankorjaustyöt voivat aiheuttaa lyhyempiä katkoja varsinaisen vika-alueen ulkopuolelle. Vian rajauksen yhteydessä johtolähdön alkupäähän tulee lyhyitä katkoja, kun sähköjä kokeillaan vikaa vasten. Tämän vuoksi saman päivän aikana on saattanut olla useita eri mittaisia sähkökatkoja.

Myrskyihin emme voi vaikuttaa, mutta pyrimme parantamaan sähkönjakelun laatua rakentamalla maakaapeleita ja uutta ilmajohtoa sekä huolehtimalla sähköverkon kunnossapidosta. Puiden runkoja ja oksistoa katkotaan niin, etteivät ne osu johtoon ja aiheuta häiriöitä sähkönjakeluun.

– Taajamat on nyt lähes kokonaan kaapeloitu ja ne ovat pääasiassa säästyneet katkoilta. Investointien tulokset alkavat näkyä asiakkaille, sanoo Öster.

Lähtökohtaisesti maksamme keskeytyskorvaukset sähkönjakelun keskeytyksestä automaattisesti, kesäkuun suuren vikamäärän vuoksi korvausten hyvityksissä saattaa olla viivästyksiä. Lue lisää korvausten hakemisesta.