Iskola-Kulennoinen sähkölinjan valumatarkkailuraportti

Syys-lokakuussa 2015 ja helmikuussa 2016 Iskola-Kulennoinen sähkölinjalla kunnostettiin kreosoottikyllästeellä pilaantuneet maa-ainekset massanvaihdolla.

Julkaistu: 16.1.2018 16.52

Kunnostustyö toteutettiin Etelä-Savon ELY-keskuksen päätöksen ESAELY/108/07.00/2013 (4.6.2013) mukaisesti. Ramboll Finland Oy on laatinut kunnostustyöstä loppuraportin 1.4.2016 ”Iskola-Kulennoinen sähkölinja, Pilaantuneen maaperän kunnostus”. Em. päätöksen kohdassa 15 on myös määrätty pylväiden mahdollisen kreosoottikyllästeen valumisen tarkkailusta.

Lue vuoden 2017 valumatarkkailuraportti