Digitaaliset työkalut – sähkönjakelun sujuvuutta ja varmuutta edistämässä

Kehitämme jatkuvasti järjestelmiä ja toimintaamme, jotta sähköverkon käyttö ja häiriötilanteiden hallinta olisivat mahdollisimman sujuvia. Kehitysaskeleet ovat ensisijaisesti asiakkaiden etu, mutta niiden avulla vähennetään myös henkilökunnan työtaakkaa. Järjestelmät mahdollistavat keskittymisen olennaiseen, eli tehokkaaseen ja varmaan sähköntoimitukseen.

Julkaistu: 6.7.2018 12.27

Puhelu ohjaa suoraan vikailmoituslomakkeelle

Uusi vikailmoitustoimintomme pääsi tositilanteessa testiin juhannuksena jakelualueellamme myllertäneen Paula-myrskyn aikana. Uudella toiminnolla voidaan lähettää asiakkaalle suoraan linkki vikailmoituslomakkeelle hänen soittaessaan vikapalveluun, mikä vauhdittaa sähköverkon korjausta ja mahdollistaa vikojen priorisoinnin sekä vähentää puhelinpalvelun ylikuormittumista.

Kun asiakas soittaa häiriönumeroon 0800 90440, kuulee hän ensin automaattisen häiriöinfon. Järjestelmä on ohjelmoitu kertomaan häiriöalue ja tiedustelemaan, onko vikapaikka tiedossa. Jos vikapaikka on tiedossa, järjestelmä kehottaa painamaan numeronäppäintä. Järjestelmän ohjeita noudattamalla asiakas saa paluuviestinä tekstiviestin, jonka linkki ohjaa vikailmoituslomakkeeseen.

Asiakas voi kirjata lomakkeelle vikakohteen tarkan sijainnin ja kertoa, millainen vika on kyseessä. Sähköisten työjonojen purkuryhmä analysoi ilmoituksen ja lähettää tiedon eteenpäin käyttökeskukseen. Vikakohteen lähellä oleva korjauspartio ohjataan vikakohteeseen, jolloin vaurioituneet sähköjohdot saadaan korjattua sukkelammin.

- Uusi ominaisuus toimi haasteelliseen tilanteeseen nähden loistavasti. Saimme kevennettyä puhelinpalveluumme kertyvää ruuhkaa ja poimittua esiin tärkeät puhelut. Juhannusaattoillan aikana vikailmoituksia tuli uuden palvelun kautta noin 100 kappaletta, kertoo Järvi-Suomen Energian käyttöpäällikkö Mika Huttu.

Vikailmoituspalvelua kehitetään edelleen, jotta häiriötilanteet pystytään purkamaan tulevaisuudessa entistä tehokkaammin. Jatkossa lomakkeeseen voi liittää kuvan mukaan. Pyrimme jalostamaan ohjelmaa niin, että tarkka paikkatieto tulisi suoraan älypuhelimen paikannusjärjestelmän kautta, mikä tehostaisi viankorjausta.

Seuraava vaihe palvelun kehittämisessä on koneoppiminen. Keräämme parhaillaan vikapaikkavalokuvia koneälyn hyödyntämistä varten. Koneälyn on tarkoitus oppia analysoimaan vikapaikkoja kuvien perusteella ja siten priorisoimaan johdonmukaisen korjausjärjestyksen.

 

Robotti kutsuu töihin häiriötilanteen häämöttäessä

Rupy-töihinkutsurobotti on tarpeellinen toveri häiriötilanteessa. Robotin avulla on mahdollista tilata tehokkaasti ja aikaa säästäen töihin yksittäisiä henkilöitä, työryhmiä tai vaikka koko henkilökunnan kerralla.

Töihinkutsujärjestelmä on osa Rypu-tuoteperhettä. Sen avulla hallitaan muun muassa resurssien tilatietoja ja saadaan reaaliaikaisia tilastoja.

 

Työkalu osoittaa keskijänniteverkon kriittisimmät pisteet

Keskijänniteverkon johto-osien viankorjaukseen on kehitetty työkalu, joka määrittää perustellun korjausjärjestyksen. Työkalu analysoi vikaantuneen keskijänniteverkon kytkinvälejä ottaen huomioon muun muassa asiakasmääriä, keskeytysten pituuksia ja yhteiskunnalle kriittisiä kohteita. Nämä seikat yhdessä priorisoivat kohteet korjausjärjestykseen. Työkalu tehostaa operaattoreiden toimintaa ja antaa tukea päätöksentekoon.

 

Tilannekuvajärjestelmä on ongelmanratkaisua parhaimmillaan

Ensimmäisen sukupolven tilannekuvajärjestelmä on muutamia viilauksia vaille valmis otettavaksi käyttöön. Tilannekuvajärjestelmä esittää suurhäiriötilan työtehtävät, resurssit ja korjauksen tilanteen selkeästi graafisessa muodossa.

Tunneittain päivittyvä tilannekuvajärjestelmä näyttää myös vikaantuneet johtolähdöt ja sähköttömien asiakkaiden määrän. Haluamistaan kohteista voi luoda useita erilaisia graafeja, jotka auttavat häiriötilanteen purkamisessa ja kokonaistilanteen hallinnassa.