Savonlinnassa rakennetaan lähes sata kilometriä maakaapelia

Savonlinnan taajamassa on käynnissä laaja sähköverkon saneeraus toimitusvarmuuden parantamiseksi. Maakaapelia asennetaan yhteensä 98 kilometriä. Ensimmäinen osa saneerauksesta, 49 kilometriä, valmistuu vuoden 2017 loppuun mennessä. Kaikki työt saadaan päätökseen vuoden 2018 aikana. Saneerauksen jälkeen Savonlinnan taajama on pääosin kaapeloitu. Pääurakoitsijoina toimivat Eltel Networks Oy ja Elvera Oy.

Julkaistu: 22.6.2017 9.34 (Päivitetty: 15.8.2017 10.25)

Maakaapelointityön ansiosta 520 asiakasta siirtyy säävarman verkon piiriin. Kaapelien kaivuutyöt on aloitettu keväällä. Ilmajohtoja puretaan saneerauksessa 87 kilometriä. Maakaapeliksi muutetaan sekä keskijännite- että pienjänniteverkkoa. Alueelle rakennetaan myös 52 uutta muuntamoa.

Työtä sähkön toimitusvarmuuden parantamiseksi

– Maakaapelointityö parantaa sähkön toimitusvarmuutta. Saneerauksen jälkeen Savonlinnan taajamassa Järvi-Suomen Energian sähköverkko on pääosin kaapeloitu. Työn kokonaiskustannukset ovat yhteensä 4,8 miljoonaa euroa. Tämä projekti on osa investointiohjelmaamme, jonka tavoitteena on kaapeloida kaikki taajamiemme sähköverkot vuoden 2019 loppuun mennessä. Taajamien maakaapeloinnilla saadaan tehokkaasti paljon sähkönkäyttäjiä myrskyjen ja lumikuormien aiheuttamilta häiriöiltä parempaan turvaan, kertoo verkostopäällikkö Mika Matikainen Järvi-Suomen Energiasta.

Toimitusvarmuuden saavuttamiseksi Järvi-Suomen Energia valitsee aina ympäristöön, asiakkaiden tarpeisiin ja olosuhteisiin parhaiten sopivat verkostoratkaisut. Esimerkiksi vesistöjen runsaus, harva asutus tai maaperän kivisyys vaikuttavat ratkaisuihin. Rakentamisessa huomioidaan myös tärkeät toiminnot ja palvelut yhteiskunnan johtamisen, turvallisuuden, väestön toimeentulon ja elinkeinoelämän toimintakyvyn kannalta. Maakaapelointi on ensisijainen verkostoratkaisu asemakaava-alueilla ja taajamiin sähköä syöttävissä verkoissa sekä käyttöteknisesti tärkeillä muilla yhteyksillä. Ilmajohtoja siirretään teiden varsiin taajamien ulkopuolisilla alueilla.

Järvi-Suomen Energia investoi verkon rakentamiseen ja sähköverkon kehittämiseen tänä vuonna lähes 40 miljoonaa euroa. Toimitusvarmassa sähköverkossa on tällä hetkellä kolmasosa siirtoasiakkaista, ja vuoden 2017 aikana säävarman verkon piirissä tulee olemaan yli 40 000 asiakasta. Verkostoinvestointien työllistävä vaikutus on noin 140 henkilötyövuotta. Yhtiö käyttää yli 60 prosenttia saamistaan siirtomaksuista verkostoinvestointeihin.