Rakennamme Kerimäellä

Kerimäellä käynnistyivät juhannuksen alla sähköverkon saneeraustyöt. Maakaapelia asennetaan 14 kilometriä. Kun työt valmistuvat, on yli 560 asiakasta siirtynyt säävarman verkon piiriin. Saneerauksen jälkeen Kerimäen taajama on pääosin kaapeloitu. Pääurakoitsijana toimii Elvera Oy.

Julkaistu: 26.6.2017 15.30 (Päivitetty: 15.8.2017 10.26)

Työt valmistuvat joulukuun 2017 aikana. Ilmajohtoja puretaan saneerauksessa 10 kilometriä. Maakaapeliksi muutetaan sekä keskijännite- että pienjänniteverkkoa. Alueelle rakennetaan myös 8 uutta muuntamoa.

Työtä sähkön toimitusvarmuuden parantamiseksi

– Maakaapelointityö parantaa sähkön toimitusvarmuutta. Saneerauksen jälkeen Kerimäen taajamassa Järvi-Suomen Energian sähköverkko on pääosin kaapeloitu. Työn kokonaiskustannukset ovat 1,0 miljoonaa euroa. Tämä projekti on osa investointiohjelmaamme, jonka tavoitteena on kaapeloida kaikki taajamiemme sähköverkot vuoden 2019 loppuun mennessä. Taajamien maakaapeloinnilla saadaan tehokkaasti paljon sähkönkäyttäjiä myrskyjen ja lumikuormien aiheuttamilta häiriöiltä parempaan turvaan, kertoo verkostopäällikkö Mika Matikainen Järvi-Suomen Energiasta.

Maakaapelointi on ensisijainen verkostoratkaisu asemakaava-alueilla ja taajamiin sähköä syöttävissä verkoissa sekä käyttöteknisesti tärkeillä muilla yhteyksillä. Ilmajohtoja siirretään teiden varsiin taajamien ulkopuolisilla alueilla.

Järvi-Suomen Energia investoi verkon rakentamiseen ja sähköverkon kehittämiseen tänä vuonna lähes 40 miljoonaa euroa. Toimitusvarmassa sähköverkossa on tällä hetkellä kolmasosa siirtoasiakkaista, ja vuoden 2017 aikana säävarman verkon piirissä tulee olemaan yli 40 000 asiakasta. Verkostoinvestointien työllistävä vaikutus on noin 140 henkilötyövuotta. Yhtiö käyttää yli 60 prosenttia saamistaan siirtomaksuista verkostoinvestointeihin.