Mäntyharjun ja Kuortin välille uusitaan ukkosjohto

Sähköverkon toimitusvarmuutta parannetaan uudistamalla Mäntyharjun ja Kuortin välisen 110 kV johdon ukkosjohtimet. Samalla luodaan oma tiedonsiirtoyhteys Kuortin sähköasemalle. Työ mahdollistaa nopeat, häiriöttömät viestiyhteydet ja paremman sähkön laadun. Valmistumisaikataulu 29.9.2017 mennessä.

Julkaistu: 22.8.2017 13.14

Ukkosjohtimet uudistetaan noin 23,5 kilometrin matkalla Mäntyharjun ja Kuortin välisellä 110 kV johdolla.

–Linjan maadoituksen osana toimivien ukkosjohtojen sähkönjohtavuus paranee ja tämä alentaa vaarajännitteitä vikatilanteissa. Myrskyssä 110 kV johtoon eivät kaatuvat puut yllä, mutta esimerkiksi salaman isku voi luoda jännitekentän linjan lähelle. Uudistuksen myötä tämän jännitekentän vaikutus pienenee, kertoo käyttöinsinööri Hannu Rautio Järvi-Suomen Energiasta.

–Tiedonsiirtoyhteyden uudistus vaikuttaa olennaisesti sähkön toimitusvarmuuteen. Ukkosjohtimeen asennetaan oma valokuituyhteys, joka korvaa aikaisemman radioyhteyden. Uusi valokuitu varmistaa kaukokäyttöjärjestelmille nopean ja luotettavan tiedonkulun Kuortin sähköasemalle. Tämä auttaa varmistamaan luotettavaa sähkönjakelua sähköaseman vaikutuspiirissä oleville, eli noin 3700 sähköasiakkaallemme, jatkaa Rautio.

Työt aloitetaan 21.8.2017 ja linja on käytössä jakelussa taas 29.9.2017. Urakoitsijana toimii TMV Line Oy. Uudistus on osa laajaa sähköverkon uudistusprojektia, jonka tavoitteena on parantaa sähköverkon toimitusvarmuutta ja lyhentää häiriöaikoja lain edellyttämällä tavalla. Siirtoverkon investointeihin käytetään tänä vuonna rahaa lähes 40 miljoonaa euroa. Siirtomaksuista lähes 60 prosenttia käytetään verkostoinvestointeihin.